Στη διαπίστωση αυτή καταλήγουν παράγοντες της αγοράς, που τονίζουν ότι το επόμενο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να δώσει έμφαση στην προσέλκυση, έστω ενός χαμηλού μονοψήφιου κλάσματος των 22,4 εκατομμυρίων ατόμων, σε όλο τον πλανήτη, με καθαρή αξία περιουσίας από 1 εκατ. έως 30 εκατ. δολάρια (στοιχεία Wealth-X).

Και παρότι, το Brexit έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό, μεταξύ των χωρών, για την προσέλκυση των ιδιαίτερα εύπορων του Λονδίνου- ο αριθμός τους ανήλθε σε 372,2 χιλιάδες το 2018- η Ελλάδα έχει υιοθετήσει απειροελάχιστες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Το παράδειγμα της Κύπρου

Στον αντίποδα, η Κύπρος αντιλήφθηκε, από νωρίς, ότι εκτός από την παροχή φορολογικών κινήτρων, απαιτούνται πιο γενναία κίνητρα για την προσέλκυση ισχυρών επενδυτών.

Όπως εξηγεί στο Capital.gr o Έφορος φορολογίας στην Κύπρο Γιάννης Τσαγκάρης, η νησιωτική χώρα προσφέρει φορολογικά κίνητρα για την μεταφορά της φυσικής διαμονής- “κατοικίας” εκεί.

“Σημαντικοί παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων είναι η πολιτική σταθερότητα, η οποία επηρεάζει θετικά το φορολογικό σύστημα, αποθαρρύνοντας τη συχνή τροποποίηση των φορολογικών νόμων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η αξιοπιστία της φορολογικής αρχής” προσθέτει.

“Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν Κυπριακό Αριθμό Φορολογικής Ταυτοποίησης απαλλάσσoνται από την παρακράτηση φόρου επί των εισοδημάτων που απορρέουν από την επένδυση κεφαλαίου, δηλαδή τόκοι, μερίσματα και ενοίκια. Η απαλλαγή ισχύει για 17 χρόνια και καλύπτει πρόσωπα που δεν γεννήθηκαν ή δεν έζησαν στην Κύπρο τα τελευταία 17 χρόνια (non-dom)” εξηγεί.

Ταυτόχρονα, είναι δυνατόν κάποιος να αποτελέσει φορολογικό κάτοικο στη Κύπρο, αρκεί να παραμείνει στη χώρα μόνο για 60 ημέρες, εφόσον ικανοποιεί σωρευτικά ορισμένες προϋποθέσεις.

Όπως επισημαίνει, με στόχο την προσέλκυση των νομικών προσώπων, η Κύπρος έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Σε αυτά ανήκουν η λογιζόμενη έκπτωση τόκων και επενδύσεων, δηλαδή προβλέπεται έκπτωση φόρου για λογιζόμενο τόκο νέων κεφαλαίων που εισρέουν σε μία εταιρεία μετά την 1/1/2015.

Κίνητρα δίνονται για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, για την οπτικοακουστική βιομηχανία και για τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων. Ακόμη, δεν υπάρχει φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, ενώ ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβαρύνει μόνο τις συναλλαγές ακίνητης ιδιοκτησίας και εταιρείες με χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, που διατηρούν την κατοικία τους εκτός Κύπρου και, ταυτόχρονα, παρέχουν μισθωτές υπηρεσίες στην Κύπρο, προβλέπεται δεκαετή απαλλαγή από τη φορολογία σε ποσοστό 50%, αν το εισόδημα υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Εάν το εισόδημα είναι μικρότερο από 100.000 ευρώ, η απαλλαγή ανέρχεται σε 20% και είναι πενταετούς διάρκειας.

Το non-dom

Ολοένα και περισσότερες χώρες υιοθετούν τo καθεστώς non-dom για το οποίο έγινε λόγος και κατά το πρόσφατο φόρουμ των Δελφών.

Ενδεικτικά, η Ιταλία σε ξένους ή Ιταλούς Κροίσους που μεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους εκεί, υπό τον όρο ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού τα τελευταία εννιά συναπτά χρόνια, προσφέρει σταθερό ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους εκτός χώρας.

Όσα, δηλαδή, περισσότερα έσοδα αποφέρουν οι δραστηριότητές τους, τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνουν, δεδομένου ότι δεν υφίσταται φορολογική κλίμακα.

Προϋπόθεση, βέβαια, είναι οι ιδιαίτερα εύποροι να διαμένουν στην Ιταλία για 183 ημέρες, ενώ μέγιστος χρόνος ισχύος της επιβολής σταθερής φορολογίας είναι η δεκαπενταετία.

Η Ιταλία κατατάσσεται δέκατη στην λίστα των χωρών με την μεγαλύτερο αριθμό ατόμων HNW, ενώ το 2018, έναντι του 2017, πέτυχε να αυξήσει τον πληθυσμό τους κατά 6,2%, σε 418.090 άτομα που αντιπροσωπεύουν συνολική αξία περιουσία ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
capital.gr

Πηγή

Share.