Διεθνείς Σχέσεις

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Σε κίνδυνο ο πλουραλισμός και η ελευθερία των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Στη δεύτερη υψηλότερη ζώνη κινδύνου μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η ελευθερία και ο πλουραλισμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Ειδικότερα η σύνταξη της μελέτης αυτής με τίτλο «Μία συγκριτική ανάλυση της ελευθερίας και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ» ανατέθηκε από το Τμήμα Πολιτικής για τα Δικαιώματα των Πολιτών και τις Συνταγματικές Υποθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτήματος της επιτροπής LIBE.

Οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες σε αρκετές χώρες της ΕΕ πάσχουν από συστημική αποτυχία, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν οι βασικές προϋποθέσεις για τον πλουραλισμό των ΜΜΕ και ταυτόχρονα η στρέβλωση της πολυφωνίας παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας. 

Η μελέτη προσφέρει μια νέα προσέγγιση για την ενίσχυση της ελευθερίας και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά συστήματα των κρατών μελών. 
Οι συντάκτες της ανάλυσης, προτείνουν συγκεκριμένες ενέργειες για τη διόρθωση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως αναφέρει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα επίπεδα συγκέντρωσης της αγοράς των μίντια έχουν αυξηθεί από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, καθώς οι εκδότες εφημερίδων διαφοροποιήθηκαν στην τηλεόραση για να αυξήσουν τα κέρδη τους σε μία αγορά η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν ρυθμιζόταν και από την οποία απουσίαζε η διαφάνεια.

Παρότι το ελληνικό Σύνταγμα επιβεβαιώνει τη σημασία της διασφάλισης της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση των ΜΜΕ και στη λειτουργία του κλάδου, η επιβολή των προϋποθέσεων διαφάνειας (π.χ. αναφορικά με την ιδιοκτησία των ΜΜΕ ή τις πηγές χρηματοδότησής τους) δεν συνοδεύεται με την παιδεία αναφορικά με τα ΜΜΕ και ως εκ τούτου υπονομεύεται η ικανότητα των πολιτών να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά με τις υπηρεσίες ενημέρωσης που επιλέγουν και καταναλώνουν.

capital.gr

Πηγή

Popular

To Top