Οικονομία

ΔΕΗ ΣΥΡΙΖΑ: Ανακοίνωσαν εκπτώσεις, φέρνουν αυξήσεις!

Ως γνωστόν η ΔΕΗ στους λογαριασμούς που έχει ξεκινήσει να στέλνει από τις αρχές του μήνα περιλαμβάνει έκπτωση 15%, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε από τον ανταγωνισμό των ιδιωτών προμηθευτών.

Το ενδιαφέρον βεβαίως με τη στάση της ΔΕΗ είναι ότι ενώ προχώρησε στη μείωση αυτή, έχει ταυτόχρονα καταθέσει και πιέζει το αρμόδιο υπουργείο για δύο αλλαγές, οι οποίες εφόσον εφαρμοστούν, θα έχουν ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί ο καταναλωτής, από σημαντικές αυξήσεις στα τέλη που σήμερα πληρώνονται μέσω των λογαριασμών.

Ποιες είναι αυτές οι δύο αλλαγές για τις οποίες πιέζει η ΔΕΗ αφού εκτιμά ότι συνεπάγονται μειώσεις στα δικά της κοστολόγια;

Το πρώτο αίτημα κατατέθηκε παράλληλα με την ανακοίνωση της μείωσης των τιμολογίων από τον πρόεδρο της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκη, ο οποίος ζήτησε την κατάργηση του τέλους λιγνίτη που πληρώνει σήμερα η εταιρεία. Το τέλος αυτό, όμως, κατευθύνεται ως πόρος για να καλυφθεί μέρος των αναγκών για την αποπληρωμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εφόσον λοιπόν γίνει αποδεκτή η πρόταση της ΔΕΗ τότε δημιουργείται ένα κενό της τάξης των 40 με 45 εκατ. ευρώ ετησίως στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ που διατηρεί ο λειτουργός της αγοράς ΛΑΓΗΕ.

Με δεδομένη την αυστηρή επιτήρηση που έχει επιβληθεί από τους δανειστές ώστε ο συγκεκριμένος λογαριασμός να μην επανέλθει σε τροχιά ανεξέλεγκτων ελλειμμάτων, τότε αυτά τα 40 -45 εκατ. ευρώ θα πρέπει να ανακτηθούν από τους καταναλωτές, με ισόποση αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ.

Δεν είναι όμως μόνο η κατάργηση του τέλους λιγνίτη. Η ΔΕΗ είχε καταθέσει από πέρυσι και επανήλθε πρόσφατα μέσω αρθρογραφίας του αντιπροέδρου της, αίτημα ώστε η Ελλάδα να διεκδικήσει να της χορηγηθεί καθεστώς εξαίρεσης, ώστε να επιτραπεί να δοθούν σε ηλεκτροπαραγωγούς δωρεάν δικαιώματα ρύπων. Η εξαίρεση αυτή έχει δοθεί και εγκριθεί για χώρες που το ΑΕΠ τους είναι κάτω από το 60% του κοινοτικού μέσου όρου.

Ωστόσο οι όροι που συνοδεύουν το σύστημα για την επόμενη χρονική περίοδο (2021 – 2030) καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολο το όφελος για τη ΔΕΗ, αφού προβλέπεται ότι για την κατανομή των δωρεάν δικαιωμάτων γίνεται διαγωνισμός και τα δικαιώματα χορηγούνται στην εταιρεία που θα παρουσιάσει το πιο αποδοτικό έργο πράσινης ενέργειας, που θα χρηματοδοτηθεί από το όφελος που θα προκύψει από τα δωρεάν δικαιώματα ρύπων.

Και όχι μόνο αυτό, βάσει κοινοτικών κανονισμών δε θα χορηγηθούν νέα δωρεάν δικαιώματα, αλλά οι ηλεκτροπαραγωγοί αυτοί θα πάρουν δικαιώματα από την υφιστάμενη εθνική κατανομή.

Τι σημαίνει αυτό;

Σήμερα τα έσοδα από τις δημοπρασίες των ρύπων κατευθύνονται επίσης στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ σε ποσοστό 60% που σημαίνει ότι δημιουργείται μια επιπλέον τρύπα άνω των 100 -110 εκατομμυρίων ευρώ που επίσης θα πρέπει να καλυφθεί από τους καταναλωτές και την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ.

Με απλά λόγια η ΔΕΗ έχει καταθέσει δύο προτάσεις, που συνεπάγονται αύξηση στο τέλος ΕΤΜΕΑΡ και εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν τους λογαριασμούς των καταναλωτών κατά 140 -155 εκατ. ευρώ.

Πολύ περισσότερο δηλαδή από το μικρό κόστος που ανέλαβε η ΔΕΗ από τη μείωση των τιμολογίων της κατά 15%, κατά δήλωση του ίδιου του επικεφαλής της εταιρείας Μ. Παναγιωτάκη…

Του Χάρη Φλουδόπουλου
capital.gr

Πηγή

Popular

To Top