Οικονομία

Η ΕΚΤ αποδέχεται ξανά ως ενέχυρα τα ελληνικά ομόλογα – Μεγάλη μείωση του τραπεζικού κόστους δανεισμού

Σε ισχύ από 29 Ιουνίου η επαναφορά. Την ίδια ημερομηνία θα διευκρινιστούν επίσης οι περικοπές αποτίμησης (haircuts) που θα εφαρμόζονται στα ελληνικά ομόλογα.

Πλέον οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να δανείζονται απευθείας από την ΕΚΤ με επιτόκιο 0,05% έναντι του 1,55% που τους κοστίζει σήμερα ο δανεισμός από τον ELA.

Ενα χρόνο από την επέτειο της τραπεζικής αργία -η οποία επιβλήθηκε πέρυσι στις 29 Ιουνίου- και 16 μήνες μετά την άρση του τον Φεβρουάριο του 2015 (ενόψει της λήξης του προγράμματος που είχε διαπραγματευθεί η προηγούμενη κυβέρνηση), η ΕΚΤ αποφάσισε να επαναφέρει το waiver.

Πρόκειται για την εκ νέου κατ΄εξαίρεση αποδοχή των ελληνικών ομολόγων για τη χορήγηση ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες.

Πλέον οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να δανείζονται απευθείας από την ΕΚΤ με επιτόκιο 0,05% έναντι του 1,55% που τους κοστίζει σήμερα ο δανεισμός από τον ELA.

Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να μεταφέρουν δανεισμό περίπου 7 – 10 δισ. ευρώ από τον ELA απευθείας στην ΕΚΤ, γεγονός που θα τους αποφέρει ετήσιο όφελος από 105 έως 150 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως είχε αναφέρει από νωρίς σήμερα το Capital.gr η επιστροφή του waiver δεν αλλάζει αυτόματα και το υψηλό ποσοστό «κουρέματος» της τιμής των ελληνικών ομολόγων (40%) όταν τα αποδέχεται η ΕΚΤ ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητας. Οι σοβαρές αλλαγές στο επίπεδο αυτό συναρτώνται με την προσέγγιση της στιγμής κατά την οποία θα αντιμετωπισθεί το θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και αυτό δεν πρέπει να αναμένεται πριν από τις αρχές του φθινοπώρου.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΚΤ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε σήμερα να επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ στη σχετική ανακοίνωσή της, με την απόφαση αυτή αναστέλλεται η εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων πιστοληπτικής διαβάθμισης ως κριτηρίου καταλληλότητας για τη χρήση αυτών των μέσων ως εξασφαλίσεων. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια καταλληλότητας, μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

Η παρέκκλιση τίθεται σε ισχύ με σχετική νομική πράξη την ημερομηνία διακανονισμού της επόμενης πράξης κύριας αναχρηματοδότησης, στις 29 Ιουνίου 2016 και θα διατηρηθεί μέχρι νεωτέρας. Η παρέκκλιση ισχύει για όλα τα υφιστάμενα και νέα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία. Στη νομική πράξη θα διευκρινίζονται επίσης οι περικοπές αποτίμησης (haircuts) που θα εφαρμόζονται στα εν λόγω χρεόγραφα.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη ότι το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) ενέκρινε την εκταμίευση του πρώτου ποσού της δεύτερης δόσης στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος του ΕΜΣ για την Ελλάδα, μετά τη θετική αξιολόγηση, στην οποία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, συγκεκριμένης δέσμης μέτρων πολιτικής που είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσης τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την υλοποίηση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής του ΕΜΣ και συνεπώς αναμένει συνεχή συμμόρφωση με τους όρους του προγράμματος αυτού.

Τέλος, η ΕΚΤ σημειώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο το ενδεχόμενο αγοράς ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme – PSPP), λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που θα σημειωθεί ως προς την ανάλυση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, καθώς και άλλους παράγοντες σχετικούς με τη διαχείριση κινδύνων.

Πηγή

Popular

To Top