Οικονομία

ΔΝΤ για το ελληνικό Μνημόνιο: Mea culpa αλλά για το… κοινό καλό

Υποεκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις στο χρέος από το πρόγραμμα του 2010 αναφέρει σε απολογιστική έκθεση των μνημονίων με στοιχεία έως τον 4/2015 το ΔΝΤ.

Το 2010 αποφασίστηκε κατά παρέκκλιση των κανόνων του Ταμείου το πρόγραμμα, χωρίς αναδιάρθρωση χρέους- που εμμέσως παραδέχεται ότι ήταν αναγκαία – για να μην εξαπλωθεί η κρίση.

Αναλυτικά, σε επισκόπηση 32 προγραμμάτων χρηματοδότησης από το ΔΝΤ που πραγματοποιήθηκαν το 2009-12 σε 27 χώρες γίνεται αξιολόγηση για τον σχεδιασμό του κάθε προγράμματος και των αποτελεσμάτων μέχρι τον Απρίλιο του 2015.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η κρίση σε χώρες όπως η Ελλάδα η Ιρλανδία , η Πορτογαλία και η Κύπρος συνδέθηκε με προβλήματα κυρίως στα δημόσια οικονομικά και στις ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εντός της ζώνης του ευρώ.

Ειδική μνεία κάνει για το χρέος λέγοντας ότι οι επιπτώσεις και οι αρνητικές “εκπλήξεις” ήταν ιδιαίτερα μεγάλες σε περιπτώσεις μη αναδιάρθρωσης, ιδίως για τις διάφορες χώρες που χρειάζονταν ανάλογες ρυθμίσεις όπως η Ελλάδα, η Μογγολία, η Σερβία, οι Σεϋχέλλες και η Ουκρανία. “Σε αυτές τις περιπτώσεις, το δημόσιο χρέος υπερέβη μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του προγράμματος κατά περισσότερο από 20% του ΑΕΠ”, αναφέρεται.

Οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο μετάδοσης της κρίσης ήταν μια κρίσιμη παράμετρος που ελήφθη υπόψη στις αποφάσεις σχετικά με την (μη) αναδιάρθρωση του χρέους στα προγράμματα της ζώνης του ευρώ, επισημαίνεται.

Για την Ελλάδα “το Ταμείο δεν θα μπορούσε να εκτιμήσει ότι το χρέος ήταν βιώσιμο” παραδέχεται το ταμείο.

Αλλά όταν ελήφθη το πρόγραμμα το 2010 “ο κίνδυνος συστηματικής διεθνούς εξάπλωσης” προσέφερε μία αιτιολόγηση για την μη “εκ των προτέρων μείωση του χρέους ως προϋπόθεση” για το πρόγραμμα…. επισημαίνεται, περικλείοντας έτσι μία έμμεση παραδοχή ότι ήταν αναγκαία η αναδιάρθρωση το 2010 αλλά δεν έγινε για να μην εξαπλωθεί η κρίση σε άλλα κράτη

Συνολικά, αναφέρει το ΔΝΤ, η εμπειρία αποκαλύπτει τα προβλήματα για τα προγράμματα του Ταμείου στις περιπτώσεις που “η βιωσιμότητα του χρέους δεν ήταν εξασφαλισμένη εκ των προτέρων”.

“Η αναδιάρθρωση του χρέους, όταν ήρθε, ήταν συχνά πολύ μικρή και πολύ αργά” επισημαίνεται για προγράμματα κρατών μεταξύ των οποίων και για το PSI στην Ελλάδα.

Γίνεται επίσης παραδοχή για υπεραισιόδοξες αναπτυξιακές εκτιμήσεις, αλλά και παραδοχή της επιλογής της εσωτερικής υποτίμησης στα 2 πρώτα μνημόνια μέσω μείωσης ονομαστικών μισθών αλλά και των μεταρρυθμίσεων. Δεν υπάρχει αναφορά στο 3ο πρόγραμμα και στο 2015 εν γένει καθώς η έκθεση βασίστηκε στην κατάσταση έως τον προηγούμενο Απρίλιο.

της Δήμητρας Καδδά
capital.gr

Πηγή

Popular

To Top