Οικονομία

Μεγάλες ΑΜΚ σε Πειραιώς και Eurobank

Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 4,933 δισ. ευρώ προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι τα 4,933 δισ. ευρώ αφορούν στο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών, δηλαδή και στο δυσμενές σενάριο με βάση το stress test, ενώ το μίνιμουμ των κεφαλαίων που πρέπει να αντλήσει η Τράπεζα από ιδιώτες για να μην οδηγηθεί σε εξυγίανση είναι 2,213 δισ. ευρώ. Οι μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες που παρουσιάζει η Τράπεζα Πειραιώς οφείλονται αφενός στις μεγάλες εξαγορές και τραπεζών μη αυτόνομα βιώσιμων που έκανε η Τράπεζα τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα να έχει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων, καθώς και στο γεγονός ότι έχει αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι 4,933 δισ. ευρώ η οποία θα καλυφθεί με μετρητά ή και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή και εισφορά σε είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι επίσης η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split), η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, καθώς και η έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολόγιες έως ποσού 2,040 δισ. ευρώ προς κάλυψη αποκλειστικά από το ΤΧΣ.

Αύριο λήγει η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει στους ομολογιούχους της η Τράπεζα Πειραιώς προτείνοντας είτε ανταλλαγή των ομολόγων τους σε μετοχές στην τιμή της ΑΜΚ είτε ανταλλαγή τους με μετρητά πριν από την ΑΜΚ. Το τίμημα σε μετρητά είναι 43 λεπτά του ευρώ για τους τίτλους με ωρίμανση το 2017 και 9 λεπτά του ευρώ για τους τίτλους που ωριμάζουν το 2016 και για τα υβριδικά ομόλογα.

Η αναλογία για μετατροπή σε μετοχές είναι 100% στην περίπτωση των τίτλων που ωριμάζουν το 2016 και το 2017 και 50% για τους υβριδικούς.

Εάν η πρόταση ανταλλαγής γίνει δεκτή από τα 2/3 των ομολογιούχων θα καταστεί υποχρεωτική για όλους.

………………………..

Eurobank

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,122 δισ. ευρώ θα προχωρήσει η Eurobank, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές η οποία ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Με βάση την ενημέρωση, η διοίκηση της τράπεζας προτείνει reverse split σε αναλογία 1 νέα για κάθε 100 παλιές.

Σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, τόνισε: “η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ανακοινώθηκε σήμερα θα μας επιτρέψει να καλύψουμε πλήρως τις εποπτικές κεφαλαιακές ανάγκες και να ενισχύσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση, πηγαίνοντας τον δείκτη tier 1 στο 17,7% βάσει των στοιχείων pro-forma του Σεπτεμβρίου 2015. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε τη θετική δυναμική της επιχείρησής μας που είναι τοποθετημένη ανταγωνιστικά για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία”.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας, στόχος της διοίκησης είναι η τράπεζα να παραμείνει ιδιωτική, μειώνοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ και αποφεύγοντας την έκδοση CoCos.

“Έχουμε διασφαλίσει τη συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων στην επικείμενη ΑΜΚ. Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα ανακοινώσουμε ομάδα βασικών επενδυτών (cornerstone)”, δήλωσε ο κ. Καραβίας.

Και πρόσθεσε: “Είμαστε ευγνώμονες προς τους μετόχους μας, αναγνωρίζουμε ότι έχουν σημειώσει απώλειες στην επένδυσή τους και υπόκεινται σε dilution, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε αξία για αυτούς”.

“Προφανώς βγαίνοντας σε αναζήτηση όλων των κεφαλαιακών αναγκών, οι μέτοχοί μας υφίστανται μεγάλο dilution. Έχουμε όμως συζητήσει μαζί τους την προοπτική αυτή και αποφασίσαμε ότι είναι καλύτερο για πολλούς λόγους να προχωρήσουμε στην κάλυψη και των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου” δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι:

1) Δεν θα επιβαρυνθούμε με τα Cocos τα οποία είναι ακριβά και όχι τόσο φιλικά για τους επενδυτές.

2) Δεν παίρνουμε κρατική βοήθεια και μειώνουμε περαιτέρω το ποσοστό του ΤΧΣ. Αυτό είναι καλό για τους μετόχους, τους πελάτες και το προσωπικό της τράπεζας.

3) Δεν εξαναγκαζόμαστε σε δραστικές αλλαγές του πλάνου αναδιάρθρωσης, ειδικά τώρα που οι θυγατρικές μας είναι κερδοφόρες. Έχουμε υπολογίσει ότι αν λάβουμε άνω του 0,5 δισ. ευρώ κρατική βοήθεια, αναγκαζόμαστε να χάσουμε όλες τις θυγατρικές μας. Αν λάβουμε κρατική βοήθεια μικρότερη του 0,5 δισ. ευρώ, χάνουμε αρκετές θυγατρικές.

4) Με την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου θα διαμορφώσουμε πολύ υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας διασφαλίζοντας ότι αυτή θα είναι όντως η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, η οποία θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε χωρίς άγχος το λειτουργικό μας πλάνο.

Εφόσον ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση, τα capital controls θα πρέπει να αρθούν όχι αργότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Τι θα γίνει με τις προνομιούχες του δημοσίου

Ο κ. Καραβίας διευκρίνισε πως οι προνομιούχες μετοχές του δημοσίου που διατηρεί η τράπεζα θα παραμείνουν ως έχουν: μετατρέπονται οι μετοχές μόνο εφόσον η τράπεζα λάβει κρατική βοήθεια.

“Εάν υπερβούμε μέσω της άντλησης κεφαλαίων από ιδιώτες το επίπεδο επάρκειας που απαιτείται με βάση το δυσμενές σενάριο του stress test, που είναι και ο στόχος, δεν θα υπάρξει μετατροπή των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου που διατηρεί η τράπεζα. Θα μπορέσουμε να τις αποπληρώσουμε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 όχι μόνο μέσω του κεφαλαιακού πλεονάσματος στο οποίο στοχεύουμε μέσω της ΑΜΚ, αλλά και με άλλους τρόπους όπως η έκδοση επιπλέον ομολόγων Tier I ή μέσω του κεφαλαιακού κέρδους, περίπου 300 εκατ. ευρώ, που δεν έχουμε εγγράψει απο ομόλογα του EFSF και για τα οποία έχουμε υποβάλει σχετικό αίτημα στον ESM”, είπε.

Μεταξύ άλλων ο κ. Καραβίας τόνισε: Έχουμε ήδη μειώσει τη χρηματοδότηση μας από το ευρωσύστημα κατά 3 δισ. ευρώ, από τον Ιούνιο. Στόχος είναι να μειώσουμε με σύντομους ρυθμούς την εξάρτηση από τον ELA μέσω επιστροφής καταθέσεων.

Εκτίμησε ταυτόχρονα ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα κορυφώσουν στο β’ εξάμηνο του 2016.

Συζητά με ξένους οίκους για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων

Σε ότι αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων η στρατηγική της Eurobank περιλαμβάνει: 1) κυρίως εκ των έσω διαχείριση με βιώσιμες ρυθμίσεις των δανείων των πελατών της, 2) συνέργειες με διεθνείς οίκους για την εξυπηρέτηση των NPL και όχι την πώλησή τους (η διοίκηση της Τράπεζας, ποπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις με οίκους για τη δημιουργία δυο Joint Ventures, ένα για τα δάνεια λιανικής κι ένα για τα επιχειρηματικά), 3) με περιορισμένες πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

Σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα σημειώνει τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου έως και 2.122 εκατ. ευρώ. Η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“ΕΚΤ”) και της Eurobank αντίστοιχα, με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment (CA)) από την ΕΚΤ, και την ψήφιση του νόμου 4340/2015 για την τροποποίηση του πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2015 – Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Ergasias Α.Ε. (“Eurobank”) αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (“ΕΓΣ”) στις 16 Νοεμβρίου 2015 για να:

1. Εγκρίνει το reverse split των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Eurobank με αναλογία 100 μετοχές προς 1,

2. Εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank έως και 2.122 εκατ. ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών (“Νέες Μετοχές”) και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης; και

3. Εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (contingent convertible securities).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (“η Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές”).

Η Διοίκηση της Eurobank θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με πιθανούς επενδυτές ξεκινώντας από τις 3 Νοεμβρίου 2015. Το Διεθνές Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο από τις 4 Νοεμβρίου 2015 και το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών αναμένεται εντός της εβδομάδας που ξεκινά την 9η Νοεμβρίου 2015.

Η HSBC Bank plc, η Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. και η Merrill Lynch International, θα συντονίσουν και διοργανώσουν την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές, ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners). Η Axia Ventures Group Limited, η Barclays Bank Plc, η BNP Paribas, η Eurobank Equities S.A. και η Nomura θα είναι επίσης Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές, ενώ, η COMMERZBANK AG, η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η Keefe??, Bruyette & Woods Limited and Wood & Company θα συμμετάσχουν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.

Η Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2015, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων αδειών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank κ. Νικόλαος Καραμούζης σχολίασε:

“Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία ανακοινώθηκε σήμερα μας δίδει τη δυνατότητα να καλύψουμε τις κεφαλαιακές μας απαιτήσεις και, να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση, ενισχύοντας το συντελεστή core equity tier 1 στο 17,7%, σε pro-forma βάση κατά την 30.09.2015. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε τη θετική δυναμική της τράπεζας μας, η οποία βρίσκεται σε ανταγωνιστική θέση ώστε να μπορεί να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία.”

Πηγή

Popular

To Top