Ωστόσο, η έρευνα δεν καταγράφει μόνο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού το 2019, αλλά και την παγίωση του θετικού κλίματος για την χώρα ακόμη και μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας του COVID-19.

Ιδιαίτερη σημασία για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έχει το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το ενδιαφέρον για επενδύσεις στη βιομηχανία παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο. 

«Ως προς το είδος των προγραμματιζόμενων επενδύσεων, εντυπωσιάζει θετικά η αυξημένη συμμετοχή της βιομηχανίας (26% από 9% πέρσι)» αναφέρει συγκεκριμένα η έρευνα του διεθνούς ελεγκτικού οργανισμού.

H έρευνα της ΕΥ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έρχεται να επιβεβαιώσει το κλίμα εμπιστοσύνης που κατέγραψαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ήδη από την άνοιξη του 2019, ενόψει της επερχόμενης τότε πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα. H τάση αυτή ενισχύθηκε σημαντικά μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και την επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίστηκε με τις επιτυχημένες εξόδους της χώρας στις αγορές, την άρση των capital controls, την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Eλλάδας και την εν γένει βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αφενός την υποχώρηση των αποδόσεων του 10ετούς ελληνικού ομολόγου στην περιοχή του 1%, στο χαμηλότερο δηλαδή επίπεδο όλων των εποχών, και αφετέρου την καταγραφή της υψηλότερης απόδοσης παγκοσμίως το 2019 για τον γενικό δείκτη τιμών του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Αλλά και το 2020, μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας οι ξένοι επενδυτές αξιολογούν θετικά τις επιλογές της χώρας στη διάρκεια της πανδημίας, την ταχύτητα της ψηφιοποίησης του Δημοσίου και τα μέτρα στήριξης της οικονομίας που από την πρώτη στιγμή έλαβε η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της EY, η Ελλάδα βελτίωσε την κατάταξή της σε σχέση με το 2018, αλλά και ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία (2009-2018), καθώς κατέλαβε την 29η θέση για το 2019, έναντι της 35ης το 2018, και της 32ης θέσης που κατείχε σε βάθος δεκαετίας. 

Επίσης, σημαντική θεωρείται και η βελτίωση ποιοτικών δεικτών, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή του κρίσιμου τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας στο σύνολο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), που διαμορφώθηκε στο 15% την τελευταία τριετία, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (19%) για το ίδιο διάστημα.

Οι πιο αισιόδοξες προοπτικές για την επόμενη τριετία

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα η Ελλάδα, παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία διεθνώς λόγω της πανδημίας, συγκεντρώνει τις πιο αισιόδοξες προοπτικές για την επόμενη τριετία. Η προοπτική αυτή συνδέεται ασφαλώς με τις προσδοκίες διεθνώς για την υπέρβαση της κρίσης του κορωνοϊού και ειδικότερα με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΠΔΠ από την Ελλάδα σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας στη χώρα ως το 2023. 

Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, μεταξύ των διεθνών επενδυτών «το 69% εκτιμά ότι η εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού θα βελτιωθεί περαιτέρω την επόμενη τριετία», έναντι 47% για την Πορτογαλία, 34% για το Ηνωμένο Βασίλειο, 32% για τη Γαλλία και 21% για το Βέλγιο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 39% για το σύνολο της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα της EY παρουσιάζει μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία:

– Το 62% των επενδυτών θεωρούν ότι η Ελλάδα ακολουθεί σήμερα μια πολιτική για τις επενδύσεις, η οποία την καθιστά ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

– Η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης του COVID-19, βελτίωσε την εικόνα της χώρας, σύμφωνα με το 41% των επενδυτών.

– Η πρόθεση για επενδύσεις στη βιομηχανία ενισχύεται εντυπωσιακά, αποτελώντας το 26% του συνόλου των προγραμματιζόμενων ΑΞΕ, έναντι μόλις 9% πέρυσι.

– Η ποιότητα ζωής (81%), οι υποδομές τηλεπικοινωνιών (69%) και το επίπεδο των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (66%), αποτελούν βασικά θετικά στοιχεία της χώρας.

– Επίσης, αξιοσημείωτο εύρημα της έρευνας είναι ότι το σταθερό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον (65%) και οι πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή (56%) θεωρούνται αναδυόμενα ισχυρά χαρτιά της χώρας.

– Ενώ ως κορυφαίες προτεραιότητες για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Ελλάδας επιλέγονται η στήριξη της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας, η μείωση της φορολογίας, η βελτίωση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης και η ενίσχυση της παιδείας και των δεξιοτήτων.

– Παγιώνεται η θετική προδιάθεση της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας απέναντι στην Ελλάδα, παρά την πανδημία του COVID-19.

– Στο πλαίσιο της έρευνας EY Attractiveness Survey – Ελλάδα 2020, με θέμα την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, που διενεργήθηκε το διάστημα μεταξύ 22 Μαΐου και 9 Ιουνίου, με βάση ένα δείγμα 203 στελεχών μεγάλων, ξένων επιχειρήσεων, εκ των οποίων το 55% έχουν ήδη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα, η εικόνα της ελκυστικότητας της χώρας βελτιώνεται παρά τη στάση αναμονής που δημιουργεί η παγκόσμια πανδημία στην επενδυτική κοινότητα. 

Η διάθεση των επενδυτών απέναντι στη χώρα παραμένει θετική και βελτιώνεται σε ορισμένους κρίσιμους δείκτες, ιδιαίτερα μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επενδύσει στην Ελλάδα.

Αναγνωρίζεται η πολιτική αντιμετώπισης της πανδημίας

Σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης η επενδυτική κοινότητα δικαιώνει τις επιλογές της χώρας στη διάρκεια της πανδημίας, καθώς 77% αξιολογούν θετικά την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, 73% την ταχύτητα της ψηφιοποίησης του Δημοσίου στη διάρκεια της κρίσης, και 72% τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, ενώ 41% αναφέρουν ότι οι επιδόσεις της χώρας αυτό το διάστημα βελτίωσαν την εικόνα της, ως επενδυτικού προορισμού.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/07/ernst-young.html

Share.