Σε μια δήλωση με πολλούς αποδέκτες προχωρά ο επιχειρηματίας Χρ.
Καλογρίτσας, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δημήτριου Λουβερδή,
σημειώνοντας πως υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία τα οποία, όπως σημειώνει,
αφενός «αποδεικνύουν την αληθινή συμφωνία και κυρίως τα μέρη που
πραγματικά συνήψαν αυτή» και αφετέρου «πού και με υποδείξεις ποιών
διατέθηκαν τα κεφάλαια εκατομμυρίων ευρώ».

Ακόμη, στη δήλωσή του ο
επιχειρηματίας επαναλαμβάνει πως ο λιβανέζικος κολοσσός CCC προχώρησε σε
ψευδείς παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων και επισημαίνει πως
επιφυλάσσεται να προσκομίσει τα στοιχεία που διαθέτει στις δικαστικές
αρχές.

Αναλυτικά, η δήλωση Καλογρίτσα έχει ως εξής:

«Συναισθανόμενοι τη σοβαρότητα και τις νομικές προεκτάσεις της υπόθεσης
που έχει γεννηθεί κατόπιν της συνειδητής επιλογής της εταιρείας CCC να
προβεί σε ψευδείς παραστάσεις ενώπιον Δικαστηρίων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής και το κυριότερο να εμμείνει σε αυτές (τις ψευδείς
παραστάσεις) παρά τις επανειλημμένες έγγραφες προσκλήσεις μας που
προηγήθηκαν για να συμμορφωθεί στα επιτασσόμενα εκ του νόμου, επιλέξαμε
καταρχήν τη στάση της σιωπής, σε έμπρακτη εκδήλωση του σεβασμού μας στην
Ελληνική Δικαιοσύνη . έργο αυτής.

Ωστόσο, οι ανακρίβειες πλείστων δημοσιευμάτων και το βασικότερο η
διαστρέβλωση της αλήθειας, μας αναγκάζει να εφιστήσουμε την προσοχή όλων
στα κάτωθι:

α) οι ως άνω έγγραφες προσκλήσεις που προηγουμένως απευθύναμε στην
εταιρεία CCC να απέχει από κάθε παράνομη πράξη, αυτονόητα στερούν από
την ίδια αλλά και από οποιονδήποτε τρίτο – γνώστη αλήθειας, κάθε νομικό,
αλλά και ηθικό αντεπιχείρημα, για τις συνέπειες που επέφερε αυτή η
συνειδητή στάση της ίδιας της CCC, αλλά και των προσώπων που
συνεργάστηκαν με αυτή.

β) τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αληθινή συμφωνία και κυρίως τα μέρη
που πραγματικά συνήψαν αυτή, όπως άλλωστε αυτά αναδεικνύονται και από τα
κατατεθέντα email, είναι αδιάσειστα και θα αποδειχθούν στο πλαίσιο της
εν εξελίξει δικαστικής έρευνας.

γ) εξίσου δε αδιάσειστα είναι και τα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν πού
και με υποδείξεις ποιών διατέθηκαν τα κεφάλαια εκατομμυρίων ευρώ, προς
προώθηση και προσαύξηση της αξίας Εντύπου φίλα διακείμενου στην κατά τον
οικείο χρόνο κυβέρνηση και τα οποία θα προσκομιστούν αρμοδίως στις
δικαστικές αρχές».

Βασιλική Κόκκαλη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/07/blog-post_595.html

Share.