Ειδικότερα, οι αλλαγές που προβλέπονται είναι οι εξής:

– θεσπίζεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 7% για το παγκόσμιο εισόδημα των συνταξιούχων αλλοδαπής που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

– θεσπίζεται απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες και μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

– προβλέπεται νέο πλαίσιο δωρεάν παροχής μετοχών από τις επιχειρήσεις στους εργαζομένους, μέσω της φορολόγησης ως εισοδήματος, με σταθερό συντελεστή 15%, της υπεραξίας που θα αποκομίσει ο εργαζόμενος από την πώληση των μετοχών αυτών

– προσαυξάνεται το τέλος ταξινόμησης για τα ΙΧ τα οποία φέρουν πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης έως τις 31 Αυγούστου 2018. Με την προσαύξηση αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακόψει τις αθρόες εισαγωγές μεταχειρισμένων ΙΧ από το εξωτερικό

– αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τελών ταξινόμησης που επιφέρει μικρές έως ανεπαίσθητες μειώσεις στα καινούρια ΙΧ (της τάξης έως και μερικών εκατοντάδων ευρώ)

– υπαγωγή των μουσικών βιβλίων στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%

– συστήνεται επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων φορολογικών διαφορών. Στην επιτροπή μπορούν να προσφύγουν μόνο φορολογούμενοι των οποίων οι υποθέσεις δεν έχουν ακόμη συζητηθεί και επικαλούνται μόνο κάποιον ή περισσότερους από τους παρακάτω ισχυρισμούς:

(α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.

(β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

(γ) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

(δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης.

(ε) Mείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Στην επιτροπή μπορούν να προσφύγουν μόνο υποθέσεις που δεν έχουν συζητηθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. 

Αίτημα προσφυγής στην επιτροπή μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/07/blog-post_227.html

Share.