Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο έκανε «πρεμιέρα» στις 3
Ιουνίου και παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων από τους
ενδιαφερόμενους. 

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία της αξιολόγηση για
τις χιλιάδες αιτήσεις που έχουν, ήδη, κατατεθεί.

Πιο συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε, το πρωί της Τρίτης, ο υπουργός,
μιλώντας στις Επιτροπές της Βουλής, από το παραπάνω ποσό περί τα 538
εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα 468 εκατ.
ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο ίδιος, μάλιστα, αναφέρθηκε, χαρακτηριστικά, στην περίπτωση της AEGEAN
που εντάχθηκε σε αυτό το εργαλείο, κυρίως λόγω της συζήτησης περί
κρατικής ενίσχυσης που είχε ανοίξει για το συγκεκριμένο ελληνικό
αερομεταφορέα. 

«Δεν μπήκαμε σε μοντέλο κρατικής ενίσχυσης, δεν
χρειάστηκε η AEGEAN κρατική ενίσχυση, δεν μας ζήτησε κρατική ενίσχυση,
λειτούργησε μόνη της στα πλαίσια της αγοράς, όπως όλες οι άλλες
επιχειρήσεις» τόνισε ο υπουργός.

Το πρόγραμμα

Ο «κουμπαράς» του Ταμείου Εγγυοδοσίας ανέρχεται σε 7 δισ. ευρώ
(συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης). Αυτό σημαίνει πως με συνοπτικές
διαδικασίες, δεδομένων των αναγκών της αγοράς, έχει αποφασιστεί -δια της
αξιολόγησης- σε ποιες επιχειρήσεις θα δοθεί το 1/7 των διαθέσιμων
πόρων. 

Υπενθυμίζεται πως από το Ταμείο χορηγούνται δάνεια κεφαλαίου
κίνησης, σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, με εγγύηση 80% από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) -ισοδυναμεί με εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου). 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis.

Για την ακρίβεια, οι επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται στις εξής 13
τράπεζες: Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Attica Bank, Optima Bank,
Procredit Bank και οι συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Παγκρήτια,
Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων.

Οι παροχές


Το ύψος του δανείου για κεφάλαια κίνησης που δύνανται να χορηγήσουν οι οργανισμοί με εγγύηση της ΕΑΤ αντιστοιχεί:

-είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019,

-είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019,

– είτε μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης το ποσό του δανείου,
μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων, μετά από αξιολόγηση του
χρηματοπιστωτικού οργανισμού που χορηγεί το δάνειο προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Η εγγύηση της ΕΑΤ καλύπτει το 80% του συνόλου του χαρτοφυλακίου δανείων
της συγκεκριμένης κατηγορίας κάθε τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού
οργανισμού, με τον εξής τρόπο υπολογισμού:

1) Ποσοστό εγγύησης ανά δάνειο:

80% των απαιτήσεων σε καθυστέρηση εκάστου δανείου και

2) Όριο ποσού εγγύησης χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων:

-έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 40% x 80% επί του
χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
αυτοαπασχολούμενους και

-έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 30% x 80% επί του
χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ιωάννα Φεντούρη
liberal.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/06/fast-track.html

Share.