Επιβλήθηκε πρόστιμο 250.000 ευρώ επειδή δεν χορήγησε στους πελάτες της αντίγραφο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και δεν επέστρεψε τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά για τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες

Τσουχτερό πρόστιμο ύψους 250.000 ευρώ επέβαλε η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο ινστιτούτο αισθητικής και
προσωπικής φροντίδας με την επωνυμία “GOLDEN CLINIC”- ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΛΙΝΙΚ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε διότι το ινστιτούτο:

-δεν χορήγησε στους πελάτες της αντίγραφο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και το έντυπο αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, και

-δεν επέστρεψε τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά για τις μη
παρασχεθείσες υπηρεσίες και για τις συμβάσεις από τις οποίες οι
συμβαλλόμενοι υπαναχώρησαν.

Η ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή υπογραμμίζει πως «οι
καταναλωτές που έχουν ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης σε συμβάσεις
με ινστιστούτα αισθητικής και προσωπικής φροντίδας οφείλουν να καταβάλουν μόνο το κόστος των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα τους έχουν παρασχεθεί από τις εν λόγω επιχειρήσεις».

Οι καταναλωτές μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να καταθέτουν τυχόν
φαινόμενα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον τετραψήφιο αριθμό 1520.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/06/blog-post_564.html

Share.