Tη θετική επίπτωση από τις χαμηλές τιμές καυσίμων και CO2 και την αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της ΔΕΗ κατά το α΄ τρίμηνο του έτους.

Στον αντίποδα προβάλλει η ραγδαία συρρίκνωση του μεριδίου της τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά. Η παραγωγή και οι εισαγωγές της ΔΕΗ κάλυψαν μόλις το 37,7% της συνολικής ζήτησης στο α΄ τρίμηνο του 2020 και το 33,8% στο διασυνδεδεμένο σύστημα έναντι αντίστοιχων ποσοστών 47,5% και 44,5% πέρυσι.

Στη λιανική αγορά, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στο σύνολο της χώρας μειώθηκε στο 70,1% από 77,1% το α΄ τρίμηνο του 2019 . διασυνδεδεμένο σύστημα, όπου ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος, στο 67,9% από 76,6% τον Μάρτιο του 2019. 


Στη μέση τάση, όπου ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός, το μερίδιο της ΔΕΗ υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από το 50% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 43,1% από 53,6% τον Μάρτιο του 2019.

Πορεία εσόδων

Παρά τη μείωση του μεριδίου και του όγκου πωλήσεων, τα έσοδα της ΔΕΗ παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 7,1% και διαμορφώθηκαν σε 1.218,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.138,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2019. 


Από αυτά, μόνο ποσοστό 1,6% αποτελεί έσοδα από πωλήσεις ενέργειας και είναι αποτέλεσμα των αυξημένων τιμολογίων που τέθηκαν σε ισχύ από το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αφορά έσοδα από τέλη χρήσης δικτύων από τρίτους και ΥΚΩ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 119,5% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2019.

Τα επαναλαμβανόμενα EBITDA κατά το α΄ τρίμηνο του έτους έφτασαν τα 182 εκατ. έναντι ζημιών 66,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ καταγράφηκαν ζημίες μετά από φόρους 11,1 εκατ., έναντι 218 εκατ. ευρώ. 


Οπως εξηγεί η διοίκηση στην ανακοίνωσή της, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του α΄ τριμήνου 2020 για το σύνολο του ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή 44,8 εκατ. ευρώ (ή κατά 48,7 εκατ. ευρώ, συνυπολογίζοντας και τους σχετικούς πιστωτικούς τόκους), λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2019, μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2020 έχουν επηρεαστεί και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους 8,5 εκατ. ευρώ. Χωρίς τα ποσά αυτά, το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώνεται σε 182 εκατ. έναντι ζημιών ύψους 66,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η βελτίωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA για το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και στη χαμηλότερη οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ). Τα αποτελέσματα προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκαν σε ζημίες 36,7 εκατ. έναντι ζημιών 248,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019, ενώ χωρίς την προσαρμογή καταγράφονται κέρδη προ φόρων ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

«Η θετική τάση στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, η οποία ξεκίνησε από τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου 2019, συνεχίστηκε . πρώτο τρίμηνο του 2020, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνεται σε 182 εκατ.», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης. 


Σε ό,τι αφορά το επίπεδο εισπράξεων, ο ίδιος τόνισε ότι από τα μέσα Απριλίου παρατηρούμε σταδιακή διόρθωση στην υστέρηση που σημειώθηκε τον Μάρτιο λόγω της COVID-19. Για επιβράβευση της προσπάθειας που έχει γίνει από την κυβέρνηση και τη διοίκηση της εταιρείας, τους τελευταίους 10 μήνες, έκανε λόγο σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. 


Η προσπάθεια συνεχίζεται «για πιο σύγχρονες διοικητικές δομές με βάση τον νέο νόμο 4643/2019 για τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, για μια δυναμική διείσδυση στις ΑΠΕ», τόνισε ο υπουργός.

Εθελουσία

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ στη χθεσινή του συνεδρίαση, εκτός από τα αποτελέσματα τριμήνου, ενέκρινε και το πρώτο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που αφορά συνολικά 900 άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και απασχολούνται σε ορυχεία και σε μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας. 


Ως κίνητρο για την αποχώρηση η ΔΕΗ προσφέρει 20.000 ευρώ πλέον της αποζημίωσης των 15.000 ανά εργαζόμενο. 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται για τη ΔΕΗ σε 31,5 εκατ. ευρώ ενώ το μεικτό συνολικό μισθολογικό κόστος για το 2020 σε 56 εκατ. ευρώ, που σημαίνει εξοικονόμηση για την εταιρεία 25 εκατ. ευρώ. 


Οι εργαζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα το αργότερο μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/06/blog-post_89.html

Share.