Τα χρήματα είναι πολλά, τόσο για όλη την Ενωση, όσο και ειδικότερα για την Ελλάδα. Ομως η τρέχουσα απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι μόλις 45%. Πώς θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε υπερδιπλάσια ποσά για την περίοδο μετά το 2021;

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/05/blog-post_532.html

Share.