Ποιοι είναι οι τρεις πυλώνες στήριξης των κρατών που χτυπήθηκαν περισσότερο από την πανδημία. Τα κριτήρια για τη μοιρασιά των κονδυλίων και τα προγράμματα μέσω των οποίων θα διοχετευτούν. Πώς θα χρηματοδοτηθεί το σχέδιο «Next Generation EU», πότε θα αποπληρωθεί.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/05/750.html

Share.