Η “Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)” θα έχει διευρυμένη ρόλο, τόσο σε συντονιστικό, αλλά το κυριότερο σε επιχειρησιακό επίπεδο, θα στελεχωθεί από 65 άτομα -έναντι 20 που είναι η δύναμη της υφιστάμενης δομής- από υπαλλήλους του υπουργείου, ή από μετατάξεις.

Νέα επιτελική δομή, με επιχειρησιακό και όχι απλά συντονιστικό ρόλο για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, φυσικού και ηλεκτρονικού, η οποία θα αντικαταστήσει τη σημερινή ΣΥΚΕΑΠ (το συντονιστικό κέντρο για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου) αλλά και τις δομές ελέγχου και παρατηρητηρίων που υφίστανται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ), προωθεί νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που συζητήθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο.

Η “Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ)” θα έχει διευρυμένη ρόλο, τόσο σε συντονιστικό, αλλά το κυριότερο σε επιχειρησιακό επίπεδο, θα στελεχωθεί από 65 άτομα -έναντι 20 που είναι η δύναμη της υφιστάμενης δομής- από υπαλλήλους του υπουργείου, ή από μετατάξεις.

Στο σχέδιο νόμου, προβλέπεται η προμήθεια νέου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης πληροφοριών, η παροχή ψηφιακών μέσων στους ελεγκτές, η ενίσχυση του μηχανοκίνητου στόλου και η σύσταση Εθνικού Μητρώου Ελεγκτών.

Κάτω από το διοικητή της ΔΙΜΕΑ, θα υπάρχει το Γραφείο Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης και ακολουθούν η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου εμπορίου και η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 


Στην πρώτη διεύθυνση θα υπάγονται το Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης και το Τμήμα Ελέγχου της Αγοράς και στη δεύτερη Διεύθυνση το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου και το Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων. 


Ο στόχος είναι με τη νέα δομή να ενισχυθεί η επιχειρησιακή και κατασταλτική δράση του ελεγκτικού μηχανισμού μέσω της συνεργασίας με τα σώματα ασφαλείας.

Να επιτευχθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία μεταξύ όλων των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών. 


Επίσης πηγές από το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρουν πως με τις αλλαγές αυτές επιτυγχάνεται επιχειρησιακή και στρατηγική ετοιμότητα μέσω της στοχοθεσίας, της απλούστευσης των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας. 


Αλλά και εξοικονόμηση πόρων από άλλες κρατικές υπηρεσίες (ΕΛΑΣ στην Αττική) και οριζόντια δράση της μονάδας σε όλο τον “κύκλο ζωής” των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Της Αλεξάνδρας Γκίτση
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/04/blog-post_908.html

Share.