Στο τραπέζι μπαίνει σήμερα επισήμως και η παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, καθώς το “δίχτυ ασφαλείας” του νόμου 4605/2019 παύει να λειτουργεί από 1ης Μαΐου.

Το πρωτοφανές σκηνικό που διαμορφώνει η κρίση του κορονοϊού, ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα για επιχειρήσεις, ιδιώτες και τράπεζες, φέρνοντας αύξηση των κόκκινων δανείων και προδιαγράφοντας το 2020 ως μία χαμένη χρονιά για την ελληνική Οικονομία.

Μετά τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργούνται σε όλο το φάσμα της Οικονομίας, σηματοδοτώντας ύφεση που μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει φέτος και το 3%, βάζουν αναγκαστικά στον πάγο την κανονικότητα στη ροή των αποπληρωμών δανείων και αναγάγουν σε προτεραιότητα τη διάσωση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. 


Ο “αναπνευστήρας” που θα δώσουν οι τράπεζες στην πραγματική Οικονομία για να γλιτώσει από την “πνευμονία” του κορονοϊού, θα έχει τουλάχιστον τρίμηνη διάρκεια, με επέκταση μέχρι το τέλος του έτους για τα δάνεια των επιχειρήσεων.

Το χρονικό όριο των πρωτοφανών μέτρων διάσωσης των δανειοληπτών στα οποία θα προχωρήσουν οι τράπεζες, θα καθορίσει η διάρκεια της “μάχης” με τον κορονοϊό. 


Αφού θα έχει διασφαλιστεί η επιβίωση της Οικονομίας και αυτή βγει από την “εντατική”, οι τράπεζες θα κληθούν να συμβάλλουν στον αγώνα για να επανεκκίνησή της και παράλληλα, να αντιμετωπίσουν το πλήγμα που θα έχει δεχτεί το ίδιο το τραπεζικό σύστημα στη μάχη της κατάσβεσης της πυρκαγιάς του κορονοϊού. 


Είναι προφανές ότι ο κορονοϊός θα αφήσει πίσω του κόκκινα δάνεια αρκετών δισ. ευρώ, καταργώντας τη στοχοθεσία που έχουν υποβάλει στον SSM και φέρνοντάς τις μπροστά σε μια νέα τραπεζική κρίση.

Κύμα αναστολών και ρυθμίσεων

Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης έδειξαν τα πρώτα αντανακλαστικά στην “λαίλαπα” του κορονοϊού, απευθυνόμενες στους έχοντες δάνεια ενήμερα μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Για τους δανειολήπτες που τεκμηριωμένα δοκιμάζονται από την αιφνίδια μεταβολή στην οικονομική δραστηριότητα, πρότειναν εξατομικευμένες λύσεις, βασισμένες στο οικονομικό προφίλ του δανειολήπτη, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις, προσφέροντας τη δυνατότητα μείωσης ή αναστολής καταβολής των δόσεων για τρεις μήνες. Ειδικά για τους δικαιούχους της κρατικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης προχώρησαν αμέσως, κατόπιν επικοινωνίας με το δανειολήπτη, στην αναστολή καταβολής των δόσεων για τρεις μήνες, με ισχύ από 1ης Απριλίου.

Δανειολήπτες που επικαλούνται αποδεδειγμένο, σοβαρό και πραγματικό πρόβλημα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους, αναστέλλουν κάθε επικοινωνία σχετικά με τυχόν καθυστερούμενες οφειλές για συγκεκριμένο διάστημα. Ταυτόχρονα, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης υπαγορεύουν στους εξωτερικούς συνεργάτες τους (εισπρακτικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία), να εναρμονίσουν απόλυτα την απευθείας επικοινωνία τους με τους δανειολήπτες, ως προς το περιεχόμενο και τη συχνότητά της, με βάση όλα τα παραπάνω.

Καθώς η κρίση του κορονοϊού, ωστόσο, δείχνει ολοένα και περισσότερο τα δόντια της στην πραγματική Οικονομία, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ανέλαβαν από την 1η Απριλίου πολύ πιο ενεργά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών και ανάσχεσης του κύματος νέων κόκκινων δανείων.

Τον δρόμο έδειξε η Intrum Hellas, μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, που ίδρυσαν η σουηδική Intrum (80%) και η Τράπεζα Πειραιώς (20%), και έχει αναλάβει να διαχειριστεί το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς. Ερμηνεύοντας εγκαίρως τις πρώτες αντιδράσεις των διεθνών κεφαλαιαγορών στο επερχόμενο “τσουνάμι” του κορονοϊού, η Intrum Hellas, βάσει σχεδίου που ενέκρινε η Τράπεζα Πειραιώς, κατάρτισε πλάνο δράσης ήδη από τις 27 Φεβρουαρίου.

Σε συνεννόηση με τους συνεπείς δανειολήπτες, η Intrum Hellas προχώρησε στην παροχή διευκολύνσεων για την πληρωμή των υποχρεώσεών τους, αλλά και σε άλλες ρυθμίσεις ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία διενήργησε επικοινωνία με τους δανειολήπτες της Τράπεζας Πειραιώς που εξυπηρετεί, ώστε να ενημερωθεί για τυχόν έκτακτες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως είναι η μείωση εισοδήματος ή κύκλου εργασιών.

Η πρωτοπορία της Intrum Hellas βασίζεται στην ταχύτητα με την οποία αντιμετώπισε εν τη γενέσει του το θέμα των κόκκινων δανείων του κορονοϊού. Η επικοινωνία με τον πελάτη είναι τηλεφωνική και η δήλωση αυτού ότι το εισόδημά του πλήττεται από τον κορονοϊό, δημιουργώντας πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του δανείου του, εκλαμβάνεται ως τεκμήριο αληθείας.

Πάραυτα, εταιρεία και πελάτης συμφωνούν την τρίμηνη αναστολή της πληρωμής δόσεων, συμφωνείται και γράφεται επιτόπου η νέα ρύθμιση του δανείου, η συνομιλία ηχογραφείται και αυτό επέχει χαρακτήρα υπογραφής της συμφωνίας από τον πελάτη. Με τις γρήγορες διαδικασίες που ακολουθεί και με την πλήρη παράκαμψη της γραφειοκρατίας, η εταιρεία δείχνει την εμπιστοσύνη της προς τον πελάτη και την άμεση συμπαράσταση στο πρόβλημά του.

Η δήλωση του πελάτη ότι πλήττεται η οικονομική του κατάσταση από τον κορονοϊό, καθιστώντας δυσχερή την ομαλή καταβολή των δόσεων του δανείου, θεωρείται “υπεύθυνη δήλωση” και θα επιφέρει συνέπειες στον δανειολήπτη αν, στη λήξη της περιόδου αναστολής, αποδειχθεί ψευδής και καταχρηστική (έτσι, θα του επιβληθούν αναδρομικά οι τόκοι και οι προσαυξήσεις για το διάστημα της αναστολής).

Στην περίπτωση που ο πελάτης συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα, η συνεννόηση με την εταιρεία για τη διευκόλυνση των πληρωμών θα είναι συνεχής και οι ρυθμίσεις θα παρατείνονται αναλόγως.

Η Intrum Hellas απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών ανεξαιρέτως, καλύπτοντας με αναστολή ή ρύθμιση κάθε δανειακή υποχρέωση.

“Παγώνουν” οι πλειστηριασμοί

Ο Απρίλιος δεν φέρνει μόνο κύμα αναστολών δόσεων δανείων και νέων ρυθμίσεων οφειλών, αλλά και “πάγωμα” πλειστηριασμών.

Το black out στην οικονομία από τον κορονοϊό φέρνει στο επίκεντρο και το ζήτημα της παράτασης της προστασίας στην πρώτη κατοικία. Ο σχετικός νόμος 4605/2019 εκπνέει στις 30 Απριλίου και βούληση της κυβέρνησης είναι να υποβάλει αίτημα στους Θεσμούς για νέα παράταση του νόμου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το θέμα θα κριθεί από τους Θεσμούς, οι οποίοι έχουν τηρήσει αυστηρή στάση στο θέμα οποιασδήποτε παράτασης σε καθεστώς προστασίας δανειοληπτών, αφού μέχρι τις 30 Απριλίου θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο του νέου ενιαίου πτωχευτικού δικαίου (και οι σχετικές διαδικασίες, όπως και το χρονοδιάγραμμά τους, δεν επηρεάζονται από την κρίση του κορονοϊού).

Όπως έγραψε το Capital.gr, το νέο πτωχευτικό συζητήθηκε σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων την Δευτέρα και οι Θεσμοί έδωσαν ένα μήνα περιθώριο, μετά την λήξη της πανδημικής κρίσης, προκειμένου να ψηφιστεί ο νέος νόμος.

Τα πρωτόγνωρα μέτρα τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης του κορονοϊού στην Οικονομία, “θυσιάζουν”, υπό τις παρούσες συνθήκες, την προστασία της κουλτούρας πληρωμών για να αποφύγουν εκρηκτική άνοδο των κόκκινων δανείων.

Το καλό σενάριο στο οποίο ελπίζουν οι τράπεζες είναι, μέσα στον Απρίλιο, να φανεί μία πολύ μεγάλη πτώση των κρουσμάτων του κορονοϊού και η Οικονομία να αρχίσει να βγαίνει από τον Μάιο από τα πολύ περιοριστικά μέτρα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, τα δεδομένα για το μέγεθος των επιπτώσεων του κορονοϊού στην Οικονομία συνεχώς αναθεωρούνταν επί το δυσμενέστερον, και παράλληλα, αναπροσαρμόζεται θεαματικά το “αντίδοτο” των μέτρων για την ανάσχεσή τους.

Η Ελλάδα, η οποία θα παρουσίαζε φέτος ανάπτυξη της τάξεως του 2,5%, πλέον εκτιμάται ότι δεν θα μπορεί να αποφύγει την ύφεση. Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα, η ύφεση στην Ευρώπη -αν συνεχιστεί αυτό το lockdown- μπορεί να φτάσει το 5% και σε ένα ακραίο σενάριο το 9%. Η Ελλάδα μπορεί να δει ύφεση από 1% έως και 3%, καθώς ο τουρισμός που αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής Οικονομίας, θα δεχτεί τεράστιο πλήγμα.

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, ο ευρύτερος κλάδος του τουρισμού που συμπεριλαμβάνει από τα ξενοδοχεία, το hospitality (εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ.) μέχρι τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τον κλάδο της κρουαζιέρας, αντιστοιχεί στο 35% της ελληνικής Οικονομίας.

Ακόμη και στην περίπτωση που η Οικονομία βγει από “τον κατ΄ οίκον” περιορισμό τον Μάιο, ο τουρισμός θα χρειαστεί μήνες για να ανακάμψει, αφού είναι δεδομένο ότι δεν θα αλλάξει άμεσα η αρνητική ψυχολογία των τουριστών.

“Αν λοιπόν η κρίση ολοκληρωθεί τον Μάιο ή και τον Ιούνιο, ο τουρισμός θα έχει το καλοκαίρι πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με το αν θα έρθουν ξένοι και πόσοι ξένοι θα έρθουν”, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, έχοντας εισπράξει τις εκτιμήσεις των παραγόντων του τουριστικού κλάδου και των τραπεζών.

Η εικόνα κατάρρευσης δεν αφορά μόνο το “βαρύ πυροβολικό” της ελληνικής Οικονομίας.

Το “κλείσιμο” της Οικονομίας που επιβάλλουν τα αυστηρά μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού έχει καταβαραθρώσει τη ζήτηση, επιφέροντας πτώση του τζίρου έως και 90% στις επιχειρήσεις.

Ο αντίκτυπος στους εργαζόμενους αναμένεται ανάλογα μεγάλος, αφού ακόμη και όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, αντιμετωπίζουν σοβαρό ενδεχόμενο μείωσης των απολαβών τους.

Της Νένας Μαλλιάρα
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/04/blog-post_532.html

Share.