Σημαντική ανάσα στις τράπεζες αλλά . υπουργείο Οικονομικών δίνει η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε σήμερα ότι υιοθέτησε την εξαίρεση (waiver) της ελάχιστης απαίτησης πιστωτικής ποιότητας για εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει η Ελλάδα για αποδοχή ως ασφάλεια για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Η απόφαση της ΕΚΤ παρέχει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια της με μηδενικά επιτόκια, ενώ την ίδια στιγμή το ελληνικό δημόσιο θα μπορεί να πουλάει με μεγαλύτερη ευχέρεια ομόλογα στις τράπεζες.

Από το 2018 τα ελληνικά ομόλογα δεν γίνονταν αποδεκτά ως ενέχυρα, καθώς δεν πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ κατάργησε το καθεστώς του waiver για τα ελληνικά ομόλογα στις 21 Αυγούστου του 2018.

Και τούτο λόγω της ολοκλήρωσης του 3ου μνημονίου, με το οποίο έληξε και το waiver δηλαδή η κατ εξαίρεση αποδοχή από την ΕΚΤ των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρα για να διευκολυνθεί η “φθηνή” χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών.

Ατή είναι η δεύτερη απόφαση της ΕΚΤ μετά την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE). Επίσης γίνεται κατ’ εξαίρεση – λόγω των εκτάκτων συνθηκών – αφού η χώρα δεν έχει επενδυτική βαθμίδα.

Ένα νέο πακέτο μέτρων

Η παραπάνω απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου προσωρινών μέτρων για τη χαλάρωση των απαιτήσεων στις εγγυήσεις που ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική τράπεζα εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης από την πανδημία του κορονοϊού.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε σήμερα ότι υιοθέτησε ένα άνευ προηγουμένου σύνολο έκτακτων μέτρων για τις εγγυήσεις προκειμένου να μετριάσει τη σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών στην Ευρωζώνη.

Σε γενικές γραμμές το πακέτο αφορά:

– Προσωρινή αύξηση της ανοχής κινδύνου του Ευρωσυστήματος προκειμένου να στηριχθεί ο δανεισμός στην οικονομία

– Η ΕΚΤ χαλαρώνει τις προϋποθέσεις για τη χρήση πιστωτικών απαιτήσεων ως χρηματοοικονομικής ασφάλειας

– Υιοθετεί μια γενική μείωση των περικοπών [που εφαρμόζει] στις αποτιμήσεις των εξασφαλίσεων

– Την εξαίρεση (Waiver) για την αποδοχή ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρο στις πράξεις του Ευρωσυστήματος

– Τέλος, η ΕΚΤ αναφέρει ότι θα εξετάσει και νέα μέτρα για να μετριάσει προσωρινά τον αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των εγγυήσεων αντισυμβαλλόμενων από πιθανές υποβαθμίσεις.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι το τελευταίο πακέτο μέτρων συμπληρώνει τα άλλα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα, όπως οι νέες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (LTROs) και το Πρόγραμμα Έκτακτων Αγορών για την Πανδημία (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού.

 Τα μέτρα συνολικά, στηρίζουν την παροχή τραπεζικού δανεισμού ιδιαίτερα χαλαρώνοντας τις προϋποθέσεις για την αποδοχή δανειακών απαιτήσεων ως ενέχυρο.

Την ίδια στιγμή, το Ευρωσύστημα χαλαρώνει το επίπεδο ανοχής κινδύνου για να στηρίξει την παροχή πίστωσης μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης, ιδιαίτερα μειώνοντας τα κουρέματα [haircuts] στην αποτίμηση των εξασφαλίσεων για όλα τα περιουσιακά στοιχεία.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/04/blog-post_761.html

Share.