Η Ιστορία το αποδεικνύει πάντοτε σε ακραίες καταστάσεις. Οταν κινδυνεύουμε καταφεύγουμε στον Θεό ή – . Κράτος. Συχνά δίνουμε . δεύτερο μεταφυσικές ή υπερφυσικές ιδιότητες. Είναι αναμενόμενο να το κάνουμε, είναι ανθρώπινη ανάγκη, αλλά είναι και επικίνδυνο

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/03/blog-post_967.html

Share.