Οι άξονες των παρεμβάσεων έχουν αποφασιστεί, θα προσαρμόζονται αναλόγως των αναγκών και τα μέτρα θα ανακοινώνονται εγκαίρως έτσι ώστε να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη στην οικονομία.

1. Το μέτρο που ήδη «τρέχει» αφορά στην αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τόσο για επιχειρήσεις που κατέβασαν ρολά με κυβερνητική απόφαση όσο και για επιχειρήσεις που θα έχουν μεγάλη πτώση του τζίρου τους. Το κριτήριο αυτό δεν θα είναι οριζόντιο, αλλά θα διαφοροποιείται ανά κλάδο, ενώ η διάρκεια της αναστολής θα παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο.

2. Θα παρασχεθεί, έγκαιρα, ρευστότητα σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τις Κοινοτικές Αρχές, για τη χρήση επιπλέον μέσων τόνωσης της ρευστότητας αυτών των επιχειρήσεων, όπως είναι τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για κεφάλαιο κίνησης, η ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία κ.α. Το γεγονός ότι η αρμόδια Επίτροπος άναψε το πράσινο φως σε αποκλίσεις και παρεκκλίσεις από το πλαίσιο που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις, θα λύσει τα χέρια και της Αθήνας.

3. Θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις για εξυπηρετούμενα και «κόκκινα» δάνεια, σε συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα. Βασική προτεραιότητα είναι να υπάρξουν οι ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στον υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων και να υποστηριχθεί η υγιής επιχειρηματικότητα, ανεξαρτήτου μεγέθους επιχείρησης. Τα «εργαλεία» των άτοκων δανείων, με κρατική εγγύηση, συμπεριλαμβάνονται στα υπό διαμόρφωση μέτρα στήριξης της αγοράς.

«Βαρίδι» τα κόκκινα δάνεια

Αναμφίβολα το «βουνό» των 71 δις ευρώ «κόκκινων» δανείων λειτουργεί ως βαρίδι. Παρά το ότι τα stress tests αναβλήθηκαν για το 2021 και το ότι η ΕΚΤ άφησε να φανεί ότι οι σχεδιασμοί για τη μείωση των προβληματικών δανείων θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, η κατάσταση ειδικά για την Ελλάδα παραμένει ασαφής, εξ ου και η συνέχιση των προετοιμασιών για το νέο Πτωχευτικό, τουλάχιστον ως την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην Αθήνα παρακολουθούν, όμως, με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση για τα «κόκκινα» δάνεια που άνοιξαν Γάλλοι και Ιταλοί, μιλώντας για τα αυτονόητα, ότι δηλαδή σε μια τέτοια κρίση είναι μαθηματικά βέβαιη και αναπόφευκτη η αθέτηση πληρωμών από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι Ιταλοί ανακοίνωσαν «πάγωμα» πληρωμών για ενυπόθηκα δάνεια, οι Γάλλοι ζητάνε αλλαγές στις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των δανείων ως «κόκκινων» κι όλα αυτά με φόντο εκτιμήσεις (Goldman Sachs) ότι η κερδοφορία των τραπεζών της Ευρωζώνης θα περιοριστεί κατά τουλάχιστον 16 δις ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, η προοπτική να καταργηθεί κάθε προστατευτική διάταξη για την α’ κατοικία των νοικοκυριών σε μια τέτοια συγκυρία, φαντάζει, πλέον, προβληματική.

Γ.Παππούς

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/03/blog-post_789.html

Share.