Τέσσερις δέσμες μέτρων σχεδιάζει η κυβέρνηση για την τόνωση των επιχειρήσεων οι οποίες θα εξειδικεύονται και θα τίθενται σε ισχύ ανάλογα με τις επιπτώσεις της νόσου, εκτός από από τις εξαιρέσεις δαπανών από τον προϋπολογισμό και τη μείωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος κάτω από το 3,5%.

Το σύνολο των προτάσεων θα συμπεριληφθεί στο φάκελο των μέτρων που θα παρουσιάσει ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας την προσεχή Δευτέρα στη συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών του Eurogroup καθώς τουλάχιστον για τις τρεις δέσμες μέτρων θα πρέπει να υπάρχει και η σχετική έγκριση.

Εκτός από τις εξαιρέσεις δαπανών (μεταναστευτικό και κορονοϊός) από τον προϋπολογισμό και τη μείωση του στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος κάτω από το 3,5%, ζητήματα για τα οποία ο πρωθυπουργός θεώρησε δεδομένο ότι θα γίνουν το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει τα εξής μέτρα:

1. Η πρώτη δέσμη μέτρων έχει ήδη ανακοινωθεί και αναμένεται να ενεργοποιηθούν σήμερα με την δημοσιοποίηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Τα μέτρα της πρώτης δέσμης προβλέπουν:

-Αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, πληρωτέου τέλος Μαρτίου, για 4 μήνες, σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης.

-Αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΥ, καθώς επίσης και των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, πληρωτέων τέλος Μαρτίου, για 4 μήνες,

– Αναστολή έως 30/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων όλων των ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, πληρωτέες ως 30/3/2020.

2. Η δεύτερη δέσμη προβλέπει την αναστολή καταβολής ΦΠΑ και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων καθώς και ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις στις οποίες καταγράφεται σημαντική πτώση του τζίρου χωρίς να έχει επιβληθεί αναστολή λειτουργίας. Αυτό θα γίνει βάση στοιχείων ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή και θα ενεργοποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις στην οικονομίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το μέτρο θα αφορά επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν πτώση του τζίρου μεγαλύτερη του 25%.

3. Η τρίτη δέσμη μέτρων προβλέπει τη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων. Τα δάνεια αυτά ενδεχομένως να φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

4. Η τέταρτη δέσμη μέτρων που θα συμπεριληφθεί στο φάκελο του υπουργού Οικονομικών θα προβλέπει την χρηματική ενίσχυση επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, θα αρθεί υπό όρους και προϋποθέσεις η κοινοτική οδηγία για τις κρατικές ενισχύσεις κυρίως σε ήσσονος σημασίας. Ουσιαστικά πρόκειται για τις de minimis ενισχύσεις. Ο κανόνας De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ. Ένα ανώτατο όριο 100.000 ευρώ εφαρμόζεται ειδικά για τον τομέα των οδικών μεταφορών. Ο κανόνας de minimis διέπει μεταξύ άλλων και το επενδυτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ελλάδας.

Παράλληλα θα προβλεφθούν και ειδικά μέτρα για ενισχύσεις μεγαλύτερης εμβέλειας. 

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/03/blog-post_381.html

Share.