Η δε πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου 2020 πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Στην ιστοσελίδα του e-EΦΚΑ,
(www.efka.gov.gr) δίδονται οχτώ απαντήσεις σε ισάριθμα ερωτήματα σε
σχέση με το νέο σύστημα εισφορών:

1. Τι αλλάζει από 1/1/2020 ως προς την ασφάλιση των μη μισθωτών;

Αποσυνδέεται ο υπολογισμός των
ασφαλιστικών εισφορών από το δηλωθέν εισόδημα και δημιουργούνται
ασφαλιστικές κατηγορίες, ανά κλάδο, με συγκεκριμένα ποσά, ως εξής:


– επτά ασφαλιστικές κατηγορίες για
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εκ των οποίων μία
θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία και απευθύνεται σε νέους
επαγγελματίες (πρώτα πέντε έτη ασφάλισης)


– έξι  κατηγορίες για αγρότες.

2. Μπορεί να επιλέξει κάποιος μη μισθωτός οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ασφαλιστικές κατηγορίες;

Φυσικά. Υπάρχουν επτά διαθέσιμες
κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εκ των
οποίων μία θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία και απευθύνεται σε
νέους επαγγελματίες, έως 5 έτη ασφάλισης και έξι κατηγορίες για αγρότες.

3. Είναι υποχρεωτική η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας;

Ναι είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που
δεν επιλέξει κάποιος μη μισθωτός ασφαλιστική κατηγορία θα καταταχθεί
υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Φυσικά με το νέο σύστημα
υπάρχει  δυνατότητα επιλογής κατηγορίας για κάθε χρόνο ασφάλισής.

4. Τι πρέπει να κάνει κανείς και έως πότε μπορεί να επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία;

Ο ασφαλισμένος πρέπει να διαβάσει
 προσεκτικά το κείμενο που αφορά στην ιδιότητά του, δηλαδή αν είναι
αγρότης, ελεύθερος επαγγελματίας-Αυτοαπασχολούμενος, νέος ασφαλισμένος ή
απασχολούμενος με παράλληλη ασφάλιση.

Έπειτα πρέπει να ενημερωθεί για
τις επιλογές που έχει, ανάλογα με τις τωρινές δυνατότητές του, αλλά και
με την σύνταξη που επιθυμεί να λάβει.


Αφού αποφασίσει σε ποια ασφαλιστική
κατηγορία θα ενταχθεί, θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική υποβολή αίτησης
επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Η προθεσμία υποβολής λήγει το βράδυ
της Παρασκευής 13/3/2020.

5. Τι ισχύει για τους νέους επαγγελματίες;

Οι νέοι επαγγελματίες (ελεύθεροι
επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι) μπορούν να επιλέξουν την ειδική
ασφαλιστική κατηγορία για νέους ασφαλισμένους και να παραμείνουν σε
αυτήν για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισής τους. Έχουν, επίσης την
δυνατότητα επιλογής κατηγορίας ανώτερης από την ειδική.

6. Τι προβλέπεται για μη Μισθωτούς με παράλληλη ασφάλιση;

Με το νέο ασφαλιστικό ελεύθεροι
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες πληρώνουν μία μόνο εισφορά
ακόμα και στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης. Ο υπολογισμός της
εισφοράς διαφοροποιείται ανάλογα με τέσσερις ειδικές περιπτώσεις.

7. Τι πρέπει να κάνει ένας μη μισθωτός για να επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία;

Κάθε μη μισθωτός πρέπει να διαβάσει
 προσεκτικά το κείμενο που αφορά στην ιδιότητά του (αγρότης, ελεύθερος
επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος, νέος ασφαλισμένος, με παράλληλη
ασφάλιση) και να αξιολογήσει τις επιλογές που έχει, ανάλογα με τις
τωρινές δυνατότητές, αλλά και τους στόχους του  για το μέλλον.


Έπειτα θα πρέπει να αποφασίσει σε ποια
ασφαλιστική κατηγορία θα καταταχθεί. Όποιος δεν επιλέξει κατηγορία, θα
καταταχθεί στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.


Κάθε μη μισθωτός πρέπει να “επισκεφθεί”
την ειδική υπηρεσία στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για να επιλέξει  εύκολα την
ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμεί.


Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, πρέπει να
πληκτρολογήσει τους κωδικούς του TAXIS και τον ΑΜΚΑ για να γίνει η
ταυτοποίηση των στοιχείων του.


Τέλος, συμπληρώνει την Αίτηση-Δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας.

8. Κάθε πότε και με ποιο τρόπο πληρώνονται οι εισφορές;

Οι εισφορές είναι μηνιαίες και
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Οι
πληρωμές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε όλες τις Τράπεζες και στα
ΕΛΤΑ, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με
άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή).

Δείτε την εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ για τις εισφορές των μη μισθωτών…

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ (344 KB)

Του Δ. Κατσαγάνη
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/03/e-e-8.html

Share.