Το ν/σ, το οποίο περιλαμβάνει 104 άρθρα και τρία βασικά πεδία αλλαγών :

1. Την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων με πάνω από 30 έτη ασφάλισης και των επικουρικών συντάξεων οι οποίες κόπηκαν το 2016. Οι αυξήσεις αυτές θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η /10/2020.

– Η αύξηση στις κύριες συντάξεις αφορά, τόσο “παλιές” όσο και τις “νέες”. Η ελάχιστη αύξηση εκτιμάται γύρω στο 2% ενώ η μέγιστη κοντά στο 12%. Συνεπώς η μέση αύξηση εκτιμάται γύρω στο 5% -6% ή στα 70 -80 ευρώ/μήνα. Πάνω από 100.000 (ιδίως “νέοι” συνταξιούχοι) θα δουν βελτίωση στις πραγματικές αποδοχές τους, ενώ κοντά στους 650.000 (“παλιοί” συνταξιούχοι) θα δουν βελτίωση, σε λογιστικό επίπεδο, στη σύνταξη τους. Το δημοσιονομικό κόστος από τις αυξήσεις στις κύριες συντάξεις εκτιμάται κοντά στα 80 εκατ. ευρώ (δ΄τρίμηνο 2019, 2020).

– Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, θα αυξηθούν κατά 30%, κατά μέσο όρο, ή 100 ευρώ/μήνα. Δικαιούχοι θα είναι όσοι υπέστησαν μείωση το 2016. Το κόστος ανέρχεται σε 260 εκατ. ευρώ (δ΄τρίμηνο 2019, 2020).

2. Την εισαγωγή ενός νέου συστήματος ελεύθερης επιλογής εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες και τη μείωση των εισφορών για τους μισθωτούς κατά 0,9%.

Πιο αναλυτικά, για τους επαγγελματίες προβλέπονται, από την 1/1/2020 :

– Έξι κατηγορίες εισφορών για την κύρια ασφάλισης

– Δύο για τις εισφορές υγείας (η 1η αντιστοιχεί στην 1η κατηγορία εισφοράς κύριας σύνταξης και η 2η στις 2η έως και την 6η κατηγορία εισφορών κύριας συντάξεις)

– Τρεις για την επικουρική ασφάλιση

– Τρεις για το εφάπαξ.

Η πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας θα ανοίξει αύριο. Η επιλογή θα μπορεί να γίνει έως και την 13/3. Έως 20/3 πρέπει να γίνει η πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου 2020.

3. Την ενοποίηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) σε ένα υπερ -ταμείο, τον Ηλεκτρονικό -Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και το φηφιακό μετασχηματισμό όλων των βασικών λειτουργιών του.

΄Ετσι, βάσει του νόμου Βρούτση, θα υποβάλλεται εφεξής με ηλεκτρονικό τρόπο η εγγραφή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου στο μητρώο ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων, κ.λπ.

Θα λαμβάνεται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται, το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α., για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς. 

Υποχρεούνται, επίσης, από 1η Ιουλίου 2020, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες.

Θα εκδίδονται, επίσης, υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), οι ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις που απαιτούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για την πιστοποίηση της ανικανότητας προς εργασία, για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας καθώς και των επιδομάτων μητρότητας, ασθένειας και εργατικού ατυχήματος κ.λπ.

Ψηφιοποιείται το σύνολο των δεδομένων και των ατομικών στοιχείων που αφορούν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, στην απονομή συντάξεων και στη μεταβίβαση συντάξεων αιτία θανάτου, που βρίσκεται στα πληροφοριακά συστήματα των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ.

Του Δ. Κατσαγάνη
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/02/3_27.html

Share.