Το λιμάνι του Πειραιά διανύει τις καλύτερες ημέρες της ιστορίας του έχοντας αναδειχθεί για το 2019 ως το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου και ένα από τα 4 μεγαλύτερα ολόκληρης της Ευρώπης.

Καθώς έχει αναδειχθεί σε πύλη εισόδου για το Σινοευρωπαϊκό θαλάσσιο εμπόριο, το κυριότερο ελληνικό λιμάνι έχει ενισχύσει το ρόλο του και αποτελεί case study πετυχημένης ιδιωτικοποίησης.

Συνακόλουθα, η αύξηση της εμπορικής κίνησης συνεπάγεται μεγαλύτερη δραστηριότητα, πωλήσεις και κερδοφορία. 


Την απλή αυτή εξίσωση έρχονται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία για τα πάσης φύσεως έσοδα που εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από τον ΟΛΠ και τα οποία κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2019 κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ.

Μάλιστα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι εκτός από τα μερίσματα, ο ΟΛΠ για το 2019 θα ξεπεράσει σε καταβολές για όλες τις κατηγορίες πληρωμών προς το δημόσιο, τα αντίστοιχα ποσά που κατέβαλε την εποχή που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του κράτους.

Μερίσματα κερδοφορία

Το μέρισμα που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο αποτελεί την πιο χαρακτηριστική περίπτωση: Το 2011 όταν το δημόσιο ήλεγχε το 74% του μετοχικού κεφαλαίου, καταβλήθηκε συνολικό μέρισμα 250 χιλιάδων ευρώ και το Δημόσιο εισέπραξε 185.344 ευρώ. 


Το 2019 το συνολικό μέρισμα ανέρχεται στα 13.740.000 ευρώ με το Δημόσιο να εισπράττει 3.227.656 ευρώ για το 23% των μετοχών που ελέγχει.

Το ποσό του 2019 είναι το πιο υψηλό της τελευταίας 10ετιας. 

Τα αντίστοιχα μερίσματα του Δημοσίου τις άλλες χρονιές ήταν:

 • 2012 926.722 ευρώ
 • 2013 2.224.133 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 74%)
 • 2014 1.834.910 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 74%)
 • 2015 2.064.737 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 74%)
 • 2016 515.972 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 23%)
 • 2017 990.296 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 23%)
 • 2018 2.452.603 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 23%)
 • 2019 3.116.656 ευρώ (για ποσοστό μετοχών 23%)

Σημειώνεται ότι από το 2017 και μετά η κερδοφορία του ΟΛΠ καταγράφει σημαντική αύξηση, με αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα αντίστοιχα μερίσματα για τους μετόχους.

Συγκεκριμένα την τελευταία δεκαετία τα κέρδη προ φόρων, τα καθαρά κέρδη και τα μερίσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Άλλα έσοδα του δημοσίου

Δεν είναι όμως μόνο τα μερίσματα που καταβάλει ο ΟΛΠ προς το Δημόσιο και τα οποία αυξάνουν τα έσοδα για τον κρατικό κορβανά.

Σημαντικά αυξημένος είναι

 • ο φόρος εισοδήματος, 
 • το αντάλλαγμα παραχώρησης, 
 • η εισφορά προς τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, 
 • οι λοιποί φόροι και ΦΠΑ. 

Η μοναδική κατηγορία πληρωμών που παραμένει στα ίδια επίπεδα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές.

Πιο συγκεκριμένα για το 2019 ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ, το αντάλλαγμα παραχώρησης τα 5,4 εκατ. ευρώ, οι λοιποί φόροι & ΦΠΑ τα 26 εκατ. ευρώ ενώ για τη ΡΑΛ το ποσό ανέρχεται σε 466 χιλ. ευρώ. 


Μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν σταθερές στα 18 εκατ. ευρώ. 


Συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές τα έσοδα του Δημοσίου εμφανίζουν σημαντική αύξηση. 

Του Χάρη Φλουδόπουλου
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/02/blog-post_275.html

Share.