Στη Βουλή κατέθεσε σήμερα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται σαν απόρροια των πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με το νόμο Κατρούγκαλου, διατάξεις του οποίου κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν αυξήσεις σε κύριες, αλλά και επικουρικές συντάξεις, μείωση εισφορών κατά 0,9% για τους μισθωτούς, αλλά και νέο σύστημα ελεύθερης επιλογής εισφορών για τους μη μισθωτούς, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.

Επίσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ ενοποιούνται σε ένα νέο ασφαλιστικό υπερ-ταμείο τον Ηλεκτρονικό – Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τον e-ΕΦΚΑ.

Το νέο σύστημα εισφορών για τους μη μισθωτούς ισχύει αναδρομικά από 1/1/2020. Οι αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις θα ισχύσουν αναδρομικά από 1/10/2019, ενώ αναμένεται να καταβληθούν τον ερχόμενο Ιούνιο. Επίσης καταργείται η διάταξη για την “13η σύνταξη” την οποία θέσπισε η προηγούμενη κυβέρνηση πέρσι.

Η μείωση στις εισφορές των μισθωτών πλήρους απασχόλησης θα ισχύσουν από 1/6/2020.

Επίσης από 1/1/2021 θα δοθεί η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στο επικουρικό και το εφάπαξ για όσους δεν είχαν έως τώρα τη σχετική δυνατότητα.

Η απώλεια εσόδων από τη μείωση των εισφορών των μισθωτών πλήρους απασχόλησης θα ανέλθει σε 123 εκατ. ευρώ το 2020 (β’ εξάμηνο) και σε 246 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση (2021), σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στην έκθεση του ΓΛΚ, πάντως, δεν υπάρχει αναφορά για το δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων στις κύριες συντάξεις λόγω της προβλεπόμενης αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης, αλλά και της επαναφοράς των επικουρικών συντάξεων στο επίπεδο του Μαϊου 2016.

Πιο αναλυτικά, βάσει της έκθεσης του ΓΛΚ (στην οποία συνοψίζονται οι αλλαγές) προβλέπονται οι ακόλουθες βασικές παρεμβάσεις σε 4 μεγάλα μέρη :

Μέρος Πρώτο : Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

1.       Μετονομάζεται από 1-3-2020 το
ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)”,
σε “Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης”, αποκαλούμενο στο
εξής “e-Ε.Φ.Κ.Α.”. Από την ίδια ημερομηνία εντάσσεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.,
το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

2.         Παρατίθενται μεταβατικές
διατάξεις σχετικά με τις αρμοδιότητες της διοίκησης, του διοικητικού
συμβουλίου, των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του εντασσόμενου
στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Προ βλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι,
η θητεία του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. λήγει
αζημίως για το Δημόσιο). Προβλέπεται ότι, η εν γένει περιουσία του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταβιβάζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Μέρος Δεύτερο : Ψηφιακός μετασχηματισμός του e-ΕΦΚΑ

3.     Υποβάλλεται εφεξής με ηλεκτρονικό τρόπο:

-η εγγραφή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου στο μητρώο ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α.,

-η απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων, κ.λπ.

4.  Λαμβάνεται αυτόματα σε ηλεκτρονική
μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων
στους οποίους υποβάλλονται, το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών
που χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α., για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες
υπηρεσίες και οργανισμούς. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των
ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα
“ΑΤΛΑΣ” υποσύστημα χορήγησης βεβαιώσεων.

5.  Υποχρεούνται, από 1η Ιουλίου 2020,
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) όλοι
οι υπόχρεοι εργοδότες.

6.  Εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), οι ιατρικές
βεβαιώσεις και γνωματεύσεις που απαιτούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για την
πιστοποίηση της ανικανότητας προς εργασία, για τη χορήγηση αναρρωτικής
άδειας καθώς και των επιδομάτων μητρότητας, ασθένειας και εργατικού
ατυχήματος κ.λπ. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δημιουργείται
ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ) του e-Ε.Φ.Κ.Α.

7.  Ψηφιοποιείται το σύνολο των
δεδομένων και των ατομικών στοιχείων που αφορούν στη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, στην απονομή συντάξεων και στη μεταβίβαση
συντάξεων αιτία θανάτου, που βρίσκεται στα πληροφοριακά συστήματα των
πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ.

Μέρος τρίτο: Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας  

8. Ορίζεται ως σκοπός του υπό ψήφιση νόμου η εξασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων και της βιωσιμότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Προβλέπεται ότι το Κράτος εγγυάται τη
βιωσιμότητα του e-Ε.Φ.Κ.Α., καταργουμένων των ειδικών διατάξεων σχετικά
με την κρατική χρηματοδότηση. Επίσης:

-Επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο
ασφάλισης Εξωκοινοβουλευτικών και Μετακλητών Υπαλλήλων που έχουν
διοριστεί από 1-7-2019 και εφεξής. Συγκεκριμένα:

-Παρέχεται στα ανωτέρω πρόσωπα η δυνατότητα να διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς ασφάλισής τους.

-Στα πρόσωπα αυτά, εφόσον στο
προγενέστερο καθεστώς ασφάλισής τους περιλαμβάνονται φορείς που δεν
έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ ή στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καταβάλλουν τις
προβλεπόμενες για τους φορείς αυτούς ασφαλιστικές εισφορές.

9. Για τους ασφαλισμένους με έτη
ασφάλισης άνω των τριάντα (30) ετών, αυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης,
για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.

Αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα ως άνω
ποσοστά αναπλήρωσης αναδρομικά από 1-10-2019 οι συντάξεις οι οποίες
έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους βάσει των διατάξεων του
ν.4387/2016.

10. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης,
προβλέπεται ότι η σύνταξη χορηγείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
του εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος
κατά τη χρονική περίοδο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή
απασχόλησης, εφόσον πραγματοποίησε 1000 ημέρες ασφάλισης συνολικά, από
τις οποίες 300 ημέρες στην τελευταία δραστηριότητα, αντί 1500 συνολικά,
από τις οποίες 500 στην τελευταία δραστηριότητα ή απασχόληση, που ισχύει
σήμερα. Επιπλέον, προβλέπεται ότι στα πρόσωπα που θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με 15 τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο
67ο έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης,
χορηγείται σύνταξη από την Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α του τελευταίου φορέα,
στον οποίο εντάχθηκε ο ασφαλισμένος, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των
ως άνω προϋποθέσεων.

11. Ορίζεται ότι για τους συνταξιούχους
που έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή
δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι
ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε
ποσοστό 30%, αντί 60% που ισχύει σήμερα, για όσο χρόνο απασχολούνται ή
διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα. Τροποποιείται το καθεστώς
απασχόλησης συνταξιούχων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα,
σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το
61ο έτος της ηλικίας του έως και την 28-2-21 και το 62ο έτος από
1-3-2021 και εφεξής, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και
επικουρικών συντάξεων και προσυνταξιοδοτικών παροχών, ενώ από τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αυτού και μετά το ποσοστό της σύνταξης ή
αθροίσματος συντάξεων που θα λαμβάνουν ανέρχεται σε ποσοστό 70%. Από την
εφαρμογή της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται κατηγορίες απασχολούμενων
συνταξιούχων, όπως οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ εφόσον συνεχίζουν την
απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι,
κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς, οι ψυχικά ασθενείς κ.ά.

12.  Επανακαθορίζεται ο τρόπος
υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων, των
ελεύθερων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ για το
χρονικό διάστημα έως 31-12-2016, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017
έως 31-12-2018 και για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 και εφεξής.

Προσδιορίζονται, για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, οι συντάξιμες αποδοχές:

-για τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ
με χρόνο ασφάλισης πριν τη δημιουργία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών. Για αυτόν τον χρόνο ασφάλισής τους ως μηνιαίες συντάξιμες
αποδοχές ορίζεται το 70% του κατώτατου μισθού, για πρόσωπα που έχουν
διατελέσει δήμαρχοι, πρόεδροι κοινότητας ή νομάρχες, λαμβάνονται υπόψη
τα έξοδα παράστασης του τελευταίου έτους πριν από τη λήξη της θητείας
τους.    (άρθρο28)

13.   Επανυπολογίζονται οι συντάξεις των
ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα μετά την προαναφερόμενη τροποποίηση
των ποσοστών αναπλήρωσης, εναρμονιζόμενες με τις συντάξεις που
καταβάλλονται στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα.    (άρθρου 29)

14.   Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο ασφάλισης και συγκεκριμένα:

– Θεσπίζεται στους αναγνωριζόμενους
χρόνους ασφάλισης, ο χρόνος άσκησης δικηγορίας, που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1090/1980.

-Καθορίζεται το ύψος της εισφοράς
εξαγοράς για τους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης στην περίπτωση
ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), αυτοτελώς
απασχολούμενων (ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ) και των ασφαλισμένων του
πρώην ΟΓΑ.  

15. Επαναπροσδιορίζεται το ποσό της
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για την ασφάλιση στον κλάδο εφάπαξ
παροχών του ΕΤΕΑΕΠ των αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων
επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 1-1-1993 ασφαλισμένων,
έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών των οικείων
τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ. Συγκεκριμένα, αντί της
καταβολής ποσοστού 4% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού
που ισχύει σήμερα, οι προαναφερόμενοι ασφαλισμένοι κατατάσσονται από
1-1-2020 και εφεξής, σε τρεις  ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το
ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:

16.     Ρυθμίζεται εκ νέου το ύψος των
ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις που ασκούνται παράλληλα δύο ή
περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες. Ειδικότερα:

Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μισθωτών και προβλέπεται ότι:

-ως προς την εργοδοτική εισφορά, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη,

-για όσους υποχρεούνται σε καταβολή
εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς
εφάπαξ παροχής καταβάλλονται οι εισφορές για κάθε μισθωτή απασχόληση
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των
εισφορών των αυτοτελώς απασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και
ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, με βάση την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία
επιλέγει να ενταχθεί ο ασφαλισμένος.

Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των
εισφορών των μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο
επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και
ειδικότερα:

-εισάγεται ειδική ρύθμιση, για τους
νέους ασφαλισμένους, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την έναρξη
άσκησης της μη μισθωτής δραστηριότητας, με υποχρεωτική υπαγωγή τους στην
πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, για το χρονικό διάστημα των πέντε ετών από
την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς
απασχολούμενου,

-προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής,
υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας εισφορών κύριας σύνταξης από αυτήν
στην οποία υποχρεωτικά υπάγονται  οι μισθωτοί που παράλληλα
αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και οι νέοι ασφαλισμένοι για χρονικό διάστημα
πέντε ετών από την έναρξη άσκησης της μη μισθωτής δραστηριότητας.

-προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις
μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή
επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλονται υπέρ
ΟΑΕΔ, μόνο οι προβλεπόμενες για τους μισθωτούς εισφορές.

17. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προαιρετική συνέχιση ασφάλισης και ειδικότερα ορίζεται ότι:

-οι ελεύθεροι επαγγελματίες
(ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ), οι αυτοτελώς απασχολούμενοι (ασφαλισμένοι
του πρώην ΕΤΑΑ) και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ θα
καταβάλλουν για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους,
ασφαλιστική εισφορά, την οποία επιλέγουν σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα,

-ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει
μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει
διαμορφωθεί όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη, για παροχές
ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον
Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α.

18.  Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις εισφορές μισθωτών και εργοδοτών και ειδικότερα:

Εισάγεται εξαίρεση για τις περιπτώσεις
εργοδοτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών
εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών. Οι
εργοδότες αυτοί θα καταβάλλουν το ως άνω ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς
μειωμένο.

Τροποποιείται το ανώτατο όριο
ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της ασφαλιστικής εισφοράς των
μισθωτών και των εργοδοτών και ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων
πεντακοσίων (6.500) ευρώ.

Ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού των
ημερών ασφάλισης για τις εισφορές που παρακρατούνται σε περίπτωση
αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. καθώς και των
αγροτικών συνεταιρισμών.

Προβλέπεται ασφαλιστική εισφορά ποσοστού 20% (ποσοστό 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και 13,33% σε βάρος των εργοδοτών):

– για τους μισθωτούς ανειδίκευτους
εργάτες και για τους μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι μέχρι
31-12-2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ,

– για τους μισθωτούς, οι οποίοι σύμφωνα
με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις έκαστου τομέα,
υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε’ΓΑΠ – ΜΜΕ).

Απαιτούνται για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από 1η-1-2020 και εφεξής:

– για τους μεν μισθωτούς η
πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία
προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου,

– για τους δε μη μισθωτούς η συμπλήρωση
δύο τουλάχιστον μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή
κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή
επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες
ασφαλιστικές εισφορές.   

19. Αναμορφώνεται το καθεστώς καταβολής των εισφορών αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών. Συγκεκριμένα:

-Θεσπίζονται έξι επίπεδα υποχρεωτικών
ασφαλιστικών κατηγοριών, μέσα από τα οποία διασφαλίζεται ελευθερία
επιλογής για κάθε ασφαλισμένο μεταξύ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών,
την οποία μπορεί να διαφοροποιεί ετησίως. Το ποσό των εισφορών
προσαυξάνεται όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία που επιλέγει ο
ασφαλισμένος.

-Καθίσταται υποχρεωτική η κατάταξη στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία σε περίπτωση που δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία.

-Θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική
κατηγορία, που αντιστοιχεί σε 93 ευρώ για κύρια σύνταξη, για τους νέους
ασφαλισμένους έως πέντε έτη ασφάλισης. Το αυτό ισχύει, από 1-1-2020 και
για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη
ασφάλισης και μέχρι 31-12-2019 δεν υπάγονταν σε καθεστώς καταβολής
μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται
για τη συμπλήρωση πέντε ετών.

-Κατατάσσονται υποχρεωτικά οι ανωτέρω
ασφαλισμένοι για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία με
αυτή της κύριας σύνταξης.

-Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών.  

20. Μεταρρυθμίζεται, από 1-1-2020, το σύστημα καταβολής εισφορών των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ και ειδικότερα:

Προβλέπονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες
για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση. (Σήμερα, οι καταβαλλόμενες εισφορές ορίζονται
σε ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος).

Κατατάσσονται υποχρεωτικά οι ανωτέρω ασφαλισμένοι για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κλάση με την κύρια σύνταξη.

Από 1-1-2020 οι ασφαλισμένοι στο
Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ
αυτού, αντί ποσοστού συμμετοχής επί του ασφαλιστέου εισοδήματος που
ισχύει. Η εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας συνεισπράττεται με τις εισφορές
για τον κλάδο σύνταξης.

21.  Τροποποιείται το σύστημα καταβολής εισφορών υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα θεσπίζεται:

-σταθερό ύψος ασφαλίστρων υγείας, το
οποίο καθορίζεται από έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, για τους αυτοτελώς
απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες (σήμερα, προβλέπεται
ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος τους),

-ειδική κατηγορία, για την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών υγείας, για την υποστήριξη των νέων επιστημόνων
και ελεύθερων επαγγελματιών εφαρμοζόμενη από την έναρξη της
δραστηριότητάς τους τα πρώτα πέντε έτη,

-ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ καθοριζόμενη σε έξι  κατηγορίες.

22.  Καταργείται το προβλεπόμενο στο
άρθρο 42 ν.4387/2016 “Ειδικό παράβολο ασφάλισης αγρεργατών” και
επανακαθορίζεται με αναδρομική ισχύ, ήτοι από 1-1-2017, το καθεστώς
ασφάλισης των αγρεργατών.

23.   Εξαιρούνται από τις εισφορές
υγειονομικής περίθαλψης οι δικαιούχοι σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν
εξωιδρυματικό επίδομα ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας.   

24.  Αυστηροποιείται το πλαίσιο επιστροφής καταβληθέντων εισφορών στο Μ.Τ.Π.Υ.

Καταργείται για τον/την χήρο/α, το
απαιτούμενο κατά το χρόνο θανάτου μερισματούχου, ηλικιακό όριο των 52
ετών προκειμένου να λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΠΥ.

Ορίζεται ότι οι μερισματούχοι του
Ταμείου οι οποίοι κατά τις 12-5-2016 έχουν ήδη διορισθεί ή όσοι
διορίζονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, σε οποιαδήποτε οργανική
θέση μετακλητού υπαλλήλου και μόνο, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην
ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. και συνεχίζεται η καταβολή του δικαιούμενου
μερίσματος. Στην υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ υπάγονται
πλέον όλοι οι λοιποί μερισματούχοι.

25.  Δίδεται η δυνατότητα από 1-1-2021,
στους υγειονομικούς αυτοαπασχολούμενους, στα πρόσωπα που ασκούν
επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α. καθώς και σε όσα
πρόσωπα βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής
για επικουρική ασφάλιση, να υπαχθούν προαιρετικά στον αντίστοιχο κλάδο
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

26.  Προβλέπεται η δυνατότητα
προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από 1-1-2021, όλων
των προσώπων που δεν ασφαλίζονται για εφάπαξ παροχή.

Προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής
υπαγωγής του προσλαμβανόμενου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Πυροσβεστικού Σώματος στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.

27.  Επανακαθορίζεται ο τρόπος καταβολής
του οφειλόμενου ποσού στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, σε περίπτωση θεμελίωσης
δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη με αναγνώριση, κατόπιν εξαγοράς,
χρόνου ασφάλισης.

Παρέχεται η δυνατότητα αφενός συνέχισης
της ασφάλισης στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προσώπων που,
ενώ δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης, έχουν καταβάλει εισφορές για εύλογο
χρόνο και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους και αφετέρου
επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλει, για όσους δεν
επιθυμούν την συνέχιση της ασφάλισής τους.

28.  Παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο
Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., να ασκεί προσφυγή ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου, κατά αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών, για
τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των
2.000 ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα,
έχουν όμως οικονομικές συνέπειες.

29. Επανακαθορίζεται ο τρόπος
υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων από 1-1-2015 και απαλείφονται οι
ρυθμίσεις επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλόμενων ή
καταβλητέων κατά την έναρξη ισχύος του ν.43 87/2016 επικουρικών
συντάξεων, που έχουν εκδοθεί με προγενέστερο του άρθρου 42 του
ν.4052/2012 νομικό πλαίσιο.

30. Αποσυνδέεται η εισφορά για την
επικουρική ασφάλιση από τον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού και
θεσπίζεται η δυνατότητα του εκάστοτε ασφαλισμένου να επιλέξει ελεύθερα
την ασφαλιστική κατηγορία που θα υπαχθεί (θεσπίζονται τρεις ασφαλιστικές
κατηγορίες).

Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού
οφειλών προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη και την
εφάπαξ παροχή που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι

31.Ορίζεται ότι από 1-1-2020 στον ετήσιο
κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την
οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε
εφαρμογή των με αριθ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικράτειας και κατά δεύτερον η δαπάνη πολιτικών
κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Η
δαπάνη των πολιτικών αυτών χρηματοδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό.

Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 120 του ν.4611/2019, σχετικά με τη χορήγηση της 13ης σύνταξης.

32. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές
εργοδότη – μισθωτού, από 1-6- 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης
κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες.

Προ βλέπεται η έκδοση, εντός δύο ετών
από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, προεδρικών διαταγμάτων
με τα οποία καταρτίζεται Ενιαίος Κανονισμός ανά κλάδο για την Κύρια
ασφάλιση, για την Επικουρική Ασφάλιση και για Εφάπαξ Παροχή του
e-Ε.Φ.Κ.Α.   

Μέρος τέταρτο: Οργανισμός e-EΦΚΑ

33.     Αναδιαρθρώνεται η οργανωτική
δομή του e-Ε.Φ.Κ.Α. μετά την ένταξη σε αυτόν του ν.π.δ.δ. με την
επωνυμία Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Ειδικότερα, προστίθενται νέες οργανικές μονάδες σε
επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης (1 νέα), Διεύθυνσης (5 νέες), Υποδιεύθυνσης
(10 νέες) και Τμήματος (21 νέα).

34.    Αναφέρονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι προσωπικού από τους οποίους

δύναται να επιλεγούν οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κ.λπ.   

35. Δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. των
επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρμακοποιών και μηχανικών, να
διατίθεται στον e- Ε.Φ.Κ.Α., προσωπικό τους. Το προτεινόμενο προσωπικό
τοποθετείται με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α κατ’ επιλογή και
απασχολείται προσωρινά στην υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών ή
προπαρασκευαστικών εργασιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων των τομέων
Νομικών, Υγειονομικών, Μηχανικών και ΕΔΕ. Η δαπάνη της μισθοδοσίας και
εν γένει οι πάσης φύσεως αμοιβές των διατιθέμενων βαρύνει τον φορέα
προέλευσης.

Δείτε στα “Σχετικά Αρχεία” το νομοσχέδιο και την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA
Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο (10 MB)
Έκθεση ΓΛΚ (1 MB)

Του Δημήτρη Κατσαγάνη
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/02/35.html

Share.