Δεκαετιών λάθη και παθογένειες στην κουλτούρα διαχείρισης των κρατικών επιχειρήσεων, κυρίως, από πολιτικές επιλογές, βρίσκει μπροστά της και η παρούσα κυβέρνηση που κληρονομεί τις δύσκολες υποθέσεις ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και ΛΑΡΚΟ.

Η ακόμα μία διάσωση προκαλεί déjà vu «οράματα», ενώ η «αιμορραγία» που προκαλούν στους φορολογούμενους ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας την Τετάρτη στη Βουλή παρουσίασε στοιχεία, κάνοντας απολογισμό και καταγραφή της κατάστασης τους, μιλώντας για τέσσερις «δύσκολες υποθέσεις» τις οποίες «δεν κρύβουμε ‘κάτω από το χαλί’» αλλά «τολμούμε να σταθούμε απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που έχουν, και επιδιώκουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Με ρεαλισμό και υπευθυνότητα απέναντι σε εργαζόμενους και κοινωνία».

ΕΛΒΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Από το 2014 τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Στις 24.4.2017 έγινε δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, με αντικείμενο ακίνητα, κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο οποίος τελικά ακυρώθηκε, καθώς οι φάκελοι των ενδιαφερομένων δεν πληρούσαν τους όρους της προκήρυξης.

Λίγους μήνες μετά την 1.8.2017 έγινε επαναληπτικός διαγωνισμός κατά τον οποίο δεν υπεβλήθησαν προσφορές. Ακολούθως έγινε πρόσκληση ελεύθερης διαπραγμάτευσης, στις 14.2.2019, όπου τέθηκαν τότε σε γνώση ενδιαφερομένων: η Σύμβαση Μεταβίβασης για τα ακίνητα, η Σύμβαση Μίσθωσης για τα κινητά και το Μνημόνιο Συμφωνίας για τη συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του τελικού πλειοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι αιτήθηκαν παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών και ο εκκαθαριστής προέβη στην ακύρωση διαγωνισμού.

Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελεύθερης διαπραγμάτευσης, ενώ τα τελικά κείμενα πρόκειται να δημοσιευτούν άμεσα από τον εκκαθαριστή, προκειμένου να εκκινήσει η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

Τα συμβατικά κείμενα έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και διορθωθεί. Πλέον, όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών, υπάρχουν δύο – συνοδευτικά της προσκλήσεως – συμβατικά κείμενα.

Συγκεκριμένα η Σύμβαση Μεταβίβασης για τα ακίνητα και η Συμφωνία για τη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του τελικού πλειοδότη, με την οποία επιφυλάσσεται το δικαίωμα στο Δημόσιο να μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσοστό 21%.

Υπενθυμίζεται, σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας, «ότι κατά την προηγούμενη διαδικασία υφίστατο υποχρέωση συμμετοχής του Δημοσίου μέχρι ποσοστού 20%, το οποίο δεν του εξασφάλιζε μέρισμα. Επισημαίνεται ότι στην πρόσκληση, ρητώς θα απαιτείται η κατάθεση, από τους υποψήφιους πλειοδότες, και επιχειρηματικού σχεδίου. Η διαδικασία προχωράει ομαλά, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και τους σχεδιασμούς της σημερινής κυβέρνησης».

ΕΑΒ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ

Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία παρέλαβε η κυβέρνηση την ΕΑΒ, ο υπουργός Οικονομικών παρέθεσε τα εξής στοιχεία:

 • Κατά
  το 1ο και 2ο τρίμηνο του 2019, παρουσίασε, κατά την εκτέλεση του
  προϋπολογισμού της, απόκλιση της τάξεως του 19% και 49% αντίστοιχα.
 • Δεν
  προέβη στην ενεργοποίηση των διορθωτικών παρεμβάσεων που είχαν
  συμφωνηθεί σε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και
  ΕΑΒ.
 • Εκκρεμεί επιστροφή υπολοίπου στον κρατικό προϋπολογισμό από
  το πρόγραμμα χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους περίπου 6
  εκατ. ευρώ.
 • Εμφάνιζε απλήρωτες υποχρεώσεις ύψους 58 εκατ. ευρώ,
  εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 54 εκατ. ευρώ, ενώ τα
  ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν μόλις στα 2,6 εκατ. ευρώ.
 • Από
  τις Εκθέσεις Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τα
  οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017 και 2018, προκύπτει ότι το σύνολο των
  ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι αρνητικό, ενώ υπάρχει η πιθανότητα η
  εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών
  υποχρεώσεών της, όπως είναι η καταβολή μισθοδοσίας και οι ασφαλιστικές
  εισφορές.
 • Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών
  Υπηρεσιών της ίδιας της Εταιρείας, υπάρχει παντελής έλλειψη ρευστότητας,
  με κίνδυνο στάσης πληρωμών από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.

Συμπερασματικά,
«παραλάβαμε την Εταιρεία, η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο
Οικονομικών, σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση».

 

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών από το καλοκαίρι του 2019, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημάτων της ΕΑΒ, έλαβε διοικητικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες, ορίσθηκε εσωτερικός ελεγκτής, εγκρίθηκαν εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, λόγω έλλειψης ταμειακής ρευστότητας αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για ρευστότητα μέσω της εκπλήρωσης υποχρεώσεων του ΥΠΕΘΑ.

Ακόμη ψηφίστηκε νομοθετική διάταξη για την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών F16, ψηφίστηκε διάταξη για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου στην ΕΑΒ, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή προώθηση και ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος.

Ακόμη το ΥΠΟΙΚ επεξεργάζεται πλέγμα διατάξεων για την εξεύρεση βέλτιστων λύσεων για τελωνειακές εκκρεμότητες της ΕΑΒ, αναγόμενες σε προηγούμενα έτη, διερευνά σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ την εξαίρεση της ΕΑΒ από την κινητικότητα, προκειμένου να σταματήσει η «αιμορραγία» προσωπικού, ενώ τοποθετήθηκε, κατόπιν θετικής γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, νέα Διοίκηση στην ΕΑΒ.

Με τη σημερινή νομοθετική ρύθμιση, εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών, «προβλέπεται η απαλλαγή, για ένα ακόμη έτος, δηλαδή μέχρι 31.12.2020, της εταιρείας από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.»

»Στόχος μας είναι η βελτίωση της θέσεως της ΕΑΒ και η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, ώστε να διεκδικήσει ικανοποιητικό μερίδιο στην εγχώρια αγορά, να αυξήσει περαιτέρω τις εξαγωγές της, να συμμετάσχει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες. Προσδοκούμε η επόμενη ημέρα για την ΕΑΒ, για την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας, να είναι πολύ καλύτερη από τη χθεσινή».

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Μιλώντας για την κατάσταση στην οποία η κυβέρνηση παρέλαβε την εταιρεία ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι:

 • Κηρύχθηκαν,
  στις 02.07.2008, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παράνομες και
  ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις, ύψους 700 εκ. ευρώ, που είχαν
  χορηγηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στα Ναυπηγεία.
 • Δεδομένης της
  μη υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε
  προσφυγή εναντίον της Ελλάδας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
  Ένωσης για μη συμμόρφωση.
 • Επί της υπόθεσης αυτής, εκδόθηκε, τον Ιούνιο του 2012, καταδικαστική για τη χώρα απόφαση.
 • Κατατέθηκε,
  στις 12.10.2017, στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης, από το
  Ελληνικό Δημόσιο, από κοινού με την Τράπεζα Πειραιώς ως πιστωτές, αίτηση
  για τη θέση της εταιρίας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.
 • Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά τέθηκαν σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης στις 08.03.2018.
 • Επιβλήθηκε
  στην Ελληνική Δημοκρατία, με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
  Επιτροπής, της 14.11.2018, πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ και χρηματική ποινή
  ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, ανά εξάμηνο, έως την εκτέλεση της ανάκτησης για τη
  μη συμμόρφωση με την απόφαση ανάκτησης.
 •  Απαιτήθηκε να
  εκποιηθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων,
  προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρήσει ότι υλοποιήθηκε η ανάκτηση
  και να διακοπεί η υποχρέωση καταβολής προστίμου.
 • Ο ειδικός
  διαχειριστής έχει ήδη εκποιήσει μέρος του «εμπορικών» στοιχείων του
  ενεργητικού της Εταιρείας, με δημόσιους διαγωνισμούς.
 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εταιρείας βάσει του κυβερνητικού σχεδίου, στο προσεχές διάστημα θα υπάρξει προκήρυξη διαγωνισμού από τον εκκαθαριστή για εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως στρατιωτικά.

Η διάρκεια της ειδικής διαχείρισης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά λήγει, κατόπιν παράτασης, το Σεπτέμβριο του 2020. Ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται, εκ του νόμου, να δημοσιεύσει εγκαίρως, έως τον Ιούνιο του 2020, πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, ο ειδικός διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αίτηση πτώχευσης των ναυπηγείων.

Η κυβέρνηση «προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση ζητημάτων που συνδέονται με την αναγκαιότητα παραχώρησης δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί του αιγιαλού και του αναγκαίου θαλασσίου χώρου για τη λειτουργία ναυπηγείου, τη διευθέτηση αυθαίρετων κατασκευών και λοιπών ιδιοκτησιακών ζητημάτων εντός των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων και την πρόβλεψη ενός μεταβατικού πλαισίου πυροπροστασίας της υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο υπουργός, με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση:

 • Προβλέπεται
  ότι το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να παραχωρεί για είκοσι έτη, με
  δυνατότητα παράτασης, δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή
  τμημάτων της ζώνης του αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των
  ναυπηγείων Σκαραμαγκά καθώς και επί του αναγκαίου θαλασσίου χώρου σε
  κάθε πρόσωπο που λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου ή άλλη συναφή ή
  υποστηρικτική αυτής επιχείρηση.
 • Η παραχώρηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης ναυπηγείου.
 • Καταβάλλεται
  αντάλλαγμα για την παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος αποκλειστικής
  χρήσης αιγιαλού και θαλασσίου χώρου, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται
  με διαφανείς όρους αγοράς.
 • Καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής των
  υφιστάμενων, εντός της εκτάσεως των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, αυθαίρετων
  κτιρίων και κατασκευών. Μεταξύ αυτών και για ορισμένα κτίρια και
  εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων
  του υφιστάμενου ναυπηγείου, στο πλαίσιο του προγράμματος κατασκευής και
  συντήρησης υποβρυχίων και άλλων μέσων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Στόχος
μας είναι η μεγιστοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα στοιχεία
του ενεργητικού των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και η χάραξη μιας οργανωμένης
πολιτικής για το μέλλον των ναυπηγείων».

ΛΑΡΚΟ

«Η
εταιρεία, ακόμη και αν διαγράφονταν ‘δια μαγείας’ οι συσσωρευμένες
ζημίες της, λειτουργεί, κάθε μήνα, με ζημιά», τόνισε για τη ΛΑΡΚΟ ο
υπουργός Οικονομικών μιλώντας για δραματική κατάσταση. Ενδεικτικά τα
στοιχεία που παρέθεσε:

 • Η ΛΑΡΚΟ έκλεισε τη χρήση του 2018 με αρνητική καθαρή θέση 308 εκατ. ευρώ, από 217 εκατ. ευρώ το 2015.
 • Κατέγραψε, κατά την 4ετία 2015-2018, σωρευτικές ζημίες 148 εκατ. ευρώ. Το 2019 εκτιμάται ότι θα είναι ακόμη χειρότερο.
 • Παρουσιάζει χρέη προς τρίτους, δηλαδή προμηθευτές, εργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και άλλους, πάνω από 600 εκατ. ευρώ.
 • Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρέους είναι προς τη ΔΕΗ (περισσότερα από 350 εκατ. ευρώ, από 145 εκατ. ευρώ το 2012).
 • Αυτό το χρέος αυξάνεται κάθε μήνα κατά 5 με 5,5 εκατ. ευρώ.
 • Για
  το λόγο αυτό η ΔΕΗ είχε αποστείλει τελεσιγραφικού χαρακτήρα εξώδικο
  προς τη ΛΑΡΚΟ, γνωστοποιώντας της ότι θα διακόψει την παροχή ρεύματος
  στις 17 Φεβρουαρίου, εάν συνεχίζονταν η παρούσα κατάσταση. Χθες η ΔΕΗ,
  εξαιτίας της τροπολογίας, υπό προϋποθέσεις πληρωμής των μηνιαίων
  τιμολογίων, έδωσε παράταση.
 • Επιπλέον, η ΛΑΡΚΟ απειλείται με
  πρόστιμο ύψους 49,5 εκατ. ευρώ για μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τα
  δικαιώματα επαληθευμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταγγείλει 2 ομολογιακά δάνεια, με ανοικτό υπόλοιπο 32 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας.
 • Ο τελευταίος ισολογισμός, που η Εταιρεία έχει δημοσιευθεί, είναι του 2014.
 • Δεν υπάρχουν οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης της χρήσης 2015.
 • Για
  τις μετέπειτα χρήσεις δεν έχουν συνταχθεί καν χρηματοοικονομικές
  καταστάσεις, οι οποίες να έχουν εγκριθεί τουλάχιστον από το Διοικητικό
  Συμβούλιο.
 • Επιπρόσθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα την Κυριακή, 1η Μαρτίου 2020, θα είναι μηδενικά.
 • Έχουν
  περικοπεί έξοδα συντήρησης, ενώ υπάρχουν συνεχείς ελλείψεις που
  προκαλούν – κατά φάσεις – και διακοπή λειτουργίας σε κάποιες καμίνους.
 • Η
  Εταιρεία ενοχοποιείται για τη σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση της ευρύτερης
  περιοχής, καθώς και για την επιβάρυνση του Ευβοϊκού Κόλπου, όπου
  εναποτίθενται – κάθε χρόνο – χιλιάδες τόνοι σκουριάς.
 • Απαιτούνται
  πολλά εκατομμύρια, που δεν υπάρχουν, για τον εκσυγχρονισμό της
  δραστηριότητας εξόρυξης και παραγωγής νικελίου και την περιβαλλοντική
  συμμόρφωση.
 • Τέλος, η Ελλάδα έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από το
  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις περί παράνομων
  κρατικών ενισχύσεων προς τη ΛΑΡΚΟ, ύψους σήμερα 160,6 εκατ. ευρώ, τα
  οποία καλείται η Εταιρεία να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο.

«Για
όλα αυτά, την προηγούμενη περίοδο, είχα καταθέσει 14 Κοινοβουλευτικές
Ερωτήσεις προς τον τότε Υπουργό Οικονομικών, από το 2015 μέχρι το 2018,
και η απάντηση, μονότονα ήταν, ‘η αναδιοργάνωση και ο αναπτυξιακός
σχεδιασμός της Εταιρείας εξετάζεται ως άμεση προτεραιότητα’. Προσέξτε,
‘άμεση’ από το 2015. Και να που φτάσαμε!» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

 

Περιγράφοντας το κυβερνητικό σχέδιο για την εξυγίανση και διάσωση της ΛΑΡΚΟ ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στην κατάθεση της τροπολογίας σημειώνοντας ότι:

«Επιδιώκουμε την διατήρηση της δραστηριότητας και την ανάληψή της από ιδιώτη επενδυτή, μέσα από μια διαδικασία που θα είναι γρήγορη, νομικά στιβαρή και συμβατή με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε ο νέος επενδυτής να προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της εξόρυξης και της παραγωγής, προκειμένου να εισέλθει η εταιρεία σε αναπτυξιακή τροχιά, προς όφελος των εργαζόμενων, της τοπικής κοινωνίας και τελικά της εθνικής οικονομίας.

Με βασική επιδίωξη την προστασία των εργαζομένων, άρα την αποτροπή του σεναρίου της άτακτης χρεοκοπίας, εγκαθίσταται άμεσα Ειδικός Διαχειριστής.

Η θέση της ΛΑΡΚΟ σε ειδική διαχείριση δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας, δεν συνεπάγεται διακοπή της λειτουργίας της και δεν επιφέρει τη λύση των πάσης φύσεως συμβάσεών της.

Η εταιρεία επιχορηγείται, για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, με 35 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά στο κόστος της ειδικής διαχείρισης καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας, προκειμένου να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Χωρίς αυτό το ποσό η Εταιρεία πηγαίνει σε άτακτη χρεοκοπία.

Συγκεκριμένα, αυτό το ποσό, το οποίο και θα χορηγηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του άμεσα, θα αξιοποιηθεί για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, για προμήθεια υγρών καυσίμων, για προμήθεια στερεών καυσίμων, για προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών, για αμοιβές υπηρεσιών εργολάβων και μεταφορέων, για μισθοδοσία, για αναλογούσες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, για ασφάλιστρα προσωπικού.

Επίσης, με την τροπολογία καθορίζονται τα καθήκοντα του ειδικού διαχειριστή, που είναι η καταγραφή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης, η εκπόνηση σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές εκτιμήσεις, καθώς και προβλέψεις για την περίοδο της ειδικής διαχείρισης.

Περαιτέρω, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να μειώσει το μισθολογικό κόστος – μεσοσταθμικά – κατά 25%. Διότι όλο το κόστος διάσωσης δεν μπορούν να το σηκώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης περί του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης από το Ελληνικό Δημόσιο, η ΛΑΡΚΟ και το Ελληνικό Δημόσιο μπορούν να υπαγάγουν τη διαφορά σε διαιτησία, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους και διαδικασία.

Αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο για να «ξεκαθαριστούν» ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και ποιά του Ελληνικού Δημοσίου, και κατ’ επέκταση να είναι δυνατός ο σχεδιασμός των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διάθεση του ενεργητικού της εταιρείας.

Η διαιτητική απόφαση έχει ισχύ τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Ορίζεται ταχεία διαδικασία διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για το σύνολο ή και για μέρος του ενεργητικού, με βάση το αποτέλεσμα της διαιτησίας και το πνεύμα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014.

Προβλέπεται ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός 12 μηνών από την εγκατάσταση του Διαχειριστή, με δυνατότητα μόνο μίας εξάμηνης παράτασης.

Ορίζεται υποχρεωτική κατάθεση αίτησης πτώχευσης εφόσον δεν έχει μεταβιβαστεί στο διάστημα αυτό το 75% του ενεργητικού της εταιρείας».

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/02/blog-post_781.html

Share.