Προβλέπεται η επέκταση του έκτου προβλήτα κατά τουλάχιστον 440 μέτρα και η κατασκευή επιπρόσθετου χερσαίου χώρου, με πλάτος τουλάχιστον 300 μέτρων. Μεταξύ των εργασιών που θα αναλάβει να εκτελέσει ο ανάδοχος είναι και η εκβάθυνση του λιμανιού σε 17,6 μέτρα από 12 μέτρα που είναι σήμερα, προκειμένου να εκτελούνται απρόσκοπτα οι ελιγμοί των μεγάλων φορτηγών πλοίων.

Κατά δύο εβδομάδες μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για το έργο που αφορά στην επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΘ, το οποίο με προϋπολογισμό ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επένδυση που θα υλοποιηθεί τα επόμενα έτη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Τα σχήματα που θα διεκδικήσουν το έργο έχουν περιθώριο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έως τις 21 Φεβρουαρίου.

H επέκταση του έκτου προβλήτα θα αναβαθμίσει εντυπωσιακά τις υποδομές του δεύτερου μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, δεδομένου ότι η δυναμικότητα του ΟΛΘ θα ανέλθει σε περίπου 1,5 εκατομμύρια TEUs ετησίως από 550.000 που είναι σήμερα.

Όταν ολοκληρωθεί η επένδυση, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες που θα υλοποιηθούν στη βόρεια Ελλάδα τα επόμενα έτη, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία με δυνατότητα μεταφοράς έως 18.000 εμπορευματοκιβώτια. Οι υφιστάμενες υποδομές επιτρέπουν τον ελλιμενισμό πλοίων χωρητικότητας 4.000 εμπορευματοκιβωτίων.
 

Το χρονοδιάγραμμα και οι προδιαγραφές του έργου

Το έργο αποτελεί τη σημαντικότερη από τις υποχρεωτικές επενδύσεις που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ο κύριος μέτοχος του ΟΛΘ, η South Europe Gateway Thessaloniki, στο πλαίσιο της απόκτησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού από το ΤΑΙΠΕΔ το Μάρτιο του 2018.

Προβλέπεται η επέκταση του έκτου προβλήτα κατά τουλάχιστον 440 μέτρα και η κατασκευή επιπρόσθετου χερσαίου χώρου, με πλάτος τουλάχιστον 300 μέτρων. Μεταξύ των εργασιών που θα αναλάβει να εκτελέσει ο ανάδοχος είναι και η εκβάθυνση του λιμανιού σε 17,6 μέτρα από 12 μέτρα που είναι σήμερα, προκειμένου να εκτελούνται απρόσκοπτα οι ελιγμοί των μεγάλων φορτηγών πλοίων.

Ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου, με τη συνολική διάρκεια κατασκευής να ανέρχεται σε 38 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, το πλέον πιθανό είναι ο έκτος προβλήτας να επεκταθεί εν τέλει κατά 550 μέτρα, ενώ δεν αποκλείεται το ύψος της σύμβασης να υπερβεί τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό των 130 εκατομμυρίων ευρώ δίχως ΦΠΑ.
 

Οι όροι του διαγωνισμού

Οι υποψήφιοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία κατασκευής λιμενικών έργων. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχουν εκτελέσει έργα λιμενικών υποδομών συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία 10 έτη.

Θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι την τελευταία δεκαετία έχουν εκτελέσει τουλάχιστον ένα λιμενικό έργο, με κόστος κατασκευαστικών εργασιών οι οποίες να ανέρχονται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.

Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, τα υποψήφια σχήματα θα πρέπει να έχουν κατασκευάσει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια κρηπιδότοιχο μήκους τουλάχιστον 300 μέτρων από κυψελωτά κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος.

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να έχει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, πιστοληπτική ικανότητα 70 εκατομμυρίων ευρώ για το συγκεκριμένο έργο και 200 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά ως νομικό πρόσωπο.

Από το σύνολο των υποψηφίων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα επιλεγούν έξι σχήματα. Σε περίπτωση που περισσότεροι από έξι πληρούν τα κριτήρια επιλογής, η αναθέτουσα αρχή (ΟΛΘ) θα προχωρήσει σε αξιολόγηση με βάση το συνολικό μήκος κατασκευής κατασκευασμένου κρηπιδότοιχου από κυψελωτά κιβώτια οπλισμένου σκυροδέματος την τελευταία δεκαετία.

Εάν χρειαστεί περαιτέρω αξιολόγηση, αυτή θα γίνει βάσει του μέγιστου συνολικού κέρδους προ φόρων για τις τελευταίες πέντε ελεγμένες οικονομικές χρήσεις.

Για να μην προκύψουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου και δεδομένου ότι ο ΟΛΘ είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν προβλέπεται να εξεταστούν ενστάσεις στη διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τούτου, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η επέκταση του έκτου προβλήτα του ΟΛΘ θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.

Αχιλλέας Τόπας
economistas.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/02/130000000.html

Share.