…αναφέρει στην «Κ» εκπρόσωπος σημαντικού διεθνούς νομικού γραφείου από την περιοχή της Κεντρικής Ασίας, που αναζητεί για λογαριασμό πελατών του επενδυτικές ευκαιρίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα. 


Καθοριστικό ρόλο επίσης διαδραματίζει το δικαστικό σύστημα της χώρας.

«Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε αναζήτηση ή εξέταση επενδυτικής ευκαιρίας κατ’ εντολήν των πελατών μας, μελετούμε σε βάθος τα “εργαλεία” για την προστασία των επενδύσεων, μέσα από τις διαδικασίες διεθνούς διαιτησίας και διαύλων διαμεσολάβησης, ώστε σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές στο πλαίσιο της επένδυσης να επιλυθούν ταχύτατα»,

…μας αναφέρει το επιτελικό στέλεχος του γραφείου.

Γενικότερα, όπως προκύπτει από τη συζήτηση, δίνεται έμφαση στην ύπαρξη ενός σταθερού νομοθετικού πλαισίου σε όλα τα στάδια μιας επένδυσης.

Για παράδειγμα, στα αρχικά στάδια, εξετάζεται εάν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το επενδυτικό πλάνο του επενδυτή.

Επίσης καθοριστικό για μια επένδυση αποτελεί εάν στη χώρα υπάρχουν σταθεροί και προβλέψιμοι φορολογικοί συντελεστές, φορολογικά κίνητρα, ενώ φυσικά υπάρχει ενδιαφέρον και για το εργατικό δίκαιο που ισχύει σε αυτήν.

Εκτός από τις βασικές παραμέτρους για μια επένδυση που είναι πλέον γνωστές σε όλους –όπως

  • το μέγεθος της αγοράς, 
  • η γεωπολιτική θέση της χώρας, 
  • οι προοπτικές σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, 
  • το τραπεζικό σύστημα και 
  • οι βασικές υποδομές– 

 …δίνεται μεγάλη έμφαση και στην αποδοχή που η επένδυση θα έχει από την τοπική κοινωνία, αλλά και από τη χώρα γενικότερα.

Επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχει η αίσθηση, αλλά και σαφείς ενδείξεις, ότι δεν θα «αγκαλιαστούν» από την πλειονότητα της κοινωνίας, δεν βρίσκονται στο επενδυτικό στόχαστρο των πελατών μας, αναφέρει χαρακτηριστικά στην «Κ», θέτοντας έναν νέο παράγοντα που δεν είναι ευρέως γνωστός.

Οπως μας επισημαίνει, οι πραγματικοί επενδυτές δεν έρχονται με σκοπό να αποκομίσουν γρήγορα κέρδη, να ρευστοποιήσουν και να φύγουν σε μια πενταετία.

Εμπιστεύονται την αγορά, το ανθρώπινο δυναμικό και για τον λόγο αυτό θέλουν την κοινωνία σύμμαχό τους, καθώς έρχονται με σκοπό μια μακροπρόθεσμη δραστηριότητα που θα τους αποφέρει επίσης επαναλαμβανόμενο κέρδος σε μακροπρόθεσμη βάση.

Αυτό σημαίνει πραγματικός επενδυτής, τα υπόλοιπα είναι funds που επίσης επενδύουν, αλλά με διαφορετικές ταχύτητες απόδοσης κερδών, άρα και διαφορετικά κριτήρια επενδύσεων.

ΑΛΕΚΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ
kathimerini.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/02/blog-post_258.html

Share.