Τα 400 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα αγγίξει το κόστος του σχεδίου διάσωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία λόγω της συνεχώς ζημιογόνας χρήσης από το 2014 έως και σήμερα, και της πτώσης του τζίρου, εμφανίζουν μηνιαίο έλλειμμα και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ και 100 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Το σχέδιο διάσωσης προβλέπει την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους αλλά και την εξασφάλιση ενός κεφαλαίου που θα αποτρέψει τον κίνδυνο στάσης πληρωμών τους επόμενους 12 μήνες, όπως αναφέρουν κύκλοι της εταιρείας.

Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ θα στηριχθεί σε τρεις πυλώνες, δηλαδή:

-στην πραγματοποίηση εθελουσίας εξόδου περίπου 2.000 εργαζομένων. Ταυτόχρονα, λήγουν σταδιακά οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου 1.500 εργαζομένων στον τομέα της διανομής – διαλογής, οι οποίοι απασχολούνται στην εταιρεία μέσω παρένθετων εταιρειών, αποτελώντας πρακτική, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, που έχει καταγγελθεί στο παρελθόν από κόμματα και συνδικαλιστές. Εξάλλου, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, υπάρχουν σοβαροί λόγοι νομιμότητας που απαγορεύουν τη συνέχιση αυτής της πρακτικής και για αυτό το λόγο θα υιοθετηθεί η φόρμουλα των διαγωνισμών μέσω ΑΣΕΠ, με τα ΕΛΤΑ να προχωρούν σε προσλήψεις 520 εποχικών εργαζομένων με δίμηνη σύμβαση. Οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ επιτρέπουν τον περιορισμό του μισθολογικού κόστους των ΕΛΤΑ σε περίπου 1 εκατ. ευρώ, σε μηνιαία βάση, με δεδομένο ότι ο απόλυτος αριθμός των εργαζόμενων μειώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, τα ΕΛΤΑ θα προχωρήσουν σε καλύτερη αξιοποίηση του μόνιμου προσωπικού, με το μέσο κόστος των μονίμων υπαλλήλων να ανέρχεται σε 2.850 ευρώ μηνιαίως.

– στην είσπραξη των οφειλών κυρίως από την Καθολική Υπηρεσία, με το ποσό των 105 εκατ. ευρώ να έχει εισπραχθεί το 2019. Εν γένει, οι υποχρεώσεις για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας, κατά το διάστημα 2013-2018, τοποθετούνται σε 154 εκατ. ευρώ.

– σε άντληση χρηματοδότησης από προγράμματα ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό υπηρεσιών

Με στόχο την εξυγίανση των ΕΛΤΑ, η διοίκηση της εταιρείας δρομολογεί το κλείσιμο σημαντικού αριθμού καταστημάτων, των οποίων η δραστηριότητα διακόπτεται “για πρώτη φορά, στην ιστορία του οργανισμού, με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς και σύντομους χρόνους”.

Ενδεικτικά, τα έτη 2001-2019, έκλεισαν 270 καταστήματα από τα οποία τα 70 κατά την τετραετία 2015-19.

Μέχρι στιγμής, εννέα καταστήματα έχουν κλείσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με το πλησιέστερο από αυτά να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 1 χλμ.

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης της εταιρείας προβλέπει και την αντιμετώπιση προβλημάτων, που ενδέχεται να δημιουργηθούν λόγω της διακοπής λειτουργίας καταστημάτων.

Οικονομική ασφυξία

Κατά το διάστημα 2015-2019, η απώλεια τοποθετείται στα 150 εκατ. ευρώ, με τα ΕΛΤΑ να εμφανίζουν κέρδη προ φόρων 14 εκατ. ευρώ το 2014, τα οποία έχουν εξανεμιστεί, καθώς το 2019 οι ζημιές ξεπέρασαν τα 30 εκατ. ευρώ.

Ακόμη το 2014, τα συσσωρευμένα κέρδη ξεπέρασαν τα 38 εκατ. ευρώ, ενώ οι συσσωρευμένες ζημίες το 2019 ξεπέρασαν τα 115 εκατ. ευρώ.

Στις αιτίες των οικονομικών δεινών των ΕΛΤΑ ανήκουν η μείωση του κύκλου εργασιών λόγω κάμψης του επιστολικού ταχυδρομείου, στο γεγονός ότι δεν βρέθηκαν εναλλακτικές πηγές εσόδων (π.χ. διανομή δεμάτων λόγω αύξησης ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλες υπηρεσίες) σε συνδυασμό με την καθυστερημένη μείωση κόστους λειτουργίας και μισθοδοσίας.

Στην παντελή απουσία επενδύσεων και εκσυγχρονισμού εδώ και 15 χρόνια, όπως και στις αγκυλώσεις του Δημοσίου και στην επικράτηση πελατειακών πολιτικών.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/02/400000000.html

Share.