Έτος τομή για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω του περιορισμού της φοροδιαφυγής με ηλεκτρονικά όπλα είναι το 2020. Άρχισε να ξεδιπλώνεται ο σχεδιασμός με πολλαπλές παρεμβάσεις στο πεδίο της ηλεκτρονικοποίησης των συναλλαγών τόσο μεταξύ επιχειρήσεις ότι και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη διασύνδεση προκύπτει από απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία προβλέπει ότι το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχουν αποσυρθεί και αντικατασταθεί ταμειακές μηχανές παλιάς τεχνολογίας.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/01/taxis.html

Share.