Το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν κάλεσε στη διάσκεψη του Βερολίνου ένα κράτος – μέλος της Ένωσης με σημαντικά θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη, δηλαδή την Ελλάδα, προκειμένου να μη δυσαρεστήσει την Τουρκία, υπογραμμίζει την πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο μεγάλος ασθενής, λόγω των εσωτερικών της διαιρέσεων. Και αυτό τη στιγμή που ο λιβυκός εμφύλιος είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/01/blog-post_271.html

Share.