Αύξηση κερδοφορίας, ψηφιακή αναδιάρθρωση και μείωση των “κόκκινων” δανείων θα κρίνουν την ελκυστικότητα τους για τους μετόχους και τις αγορές. “Κλειδί” για την κερδοφορία ο στόχος της μείωσης των προβλέψεων κατά 3-4 δισ. ευρώ και επενδύσεις ενός δισ. ευρώ στην τεχνολογία. Τα έσοδα από τοκοφόρες εργασίες, που αποτελούν τα 3/4 περίπου των λειτουργικών εσόδων (έναντι 58% περίπου κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.), συνέχισαν να μειώνονται. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες εμφάνισαν μικρή μείωση σε ετήσια βάση και αποτελούν περίπου το 15% των εσόδων (τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε., όπου ο μέσος όρος είναι διπλάσιος του ελληνικού).

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/01/blog-post_537.html

Share.