Οικονομία

Οι τρεις μεγάλες προκλήσεις για τράπεζες και μετόχους

Αύξηση κερδοφορίας, ψηφιακή αναδιάρθρωση και μείωση των “κόκκινων” δανείων θα κρίνουν την ελκυστικότητα τους για τους μετόχους και τις αγορές. “Κλειδί” για την κερδοφορία ο στόχος της μείωσης των προβλέψεων κατά 3-4 δισ. ευρώ και επενδύσεις ενός δισ. ευρώ στην τεχνολογία. Τα έσοδα από τοκοφόρες εργασίες, που αποτελούν τα 3/4 περίπου των λειτουργικών εσόδων (έναντι 58% περίπου κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.), συνέχισαν να μειώνονται. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες εμφάνισαν μικρή μείωση σε ετήσια βάση και αποτελούν περίπου το 15% των εσόδων (τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε., όπου ο μέσος όρος είναι διπλάσιος του ελληνικού).

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/01/blog-post_537.html

Popular

To Top