Δεν επιχειρηματολογούν με σοβαρότητα. Χαρακτηρίζουν και καταγγέλλουν με οξύτητα. Και οι χαρακτηριζόμενοι αντιδρούν και θα αντιδρούν στο μέλλον με οξύτητα ανάλογης έντασης. Ειδικά όταν – με τα βόρεια σύνορα κλειστά – τα γκέτο αρχίζουν να εξαπλώνονται σε όλη τη Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα φαντάζεται και θα καταγγέλλει φαντάσματα Ελλήνων μελανοχιτώνων.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/01/blog-post_925.html

Share.