Μία λάμα ατσαλιού που ο άνθρωπος φτιάχνει εδώ και χιλιάδες χρόνια, μπορεί να σκάψει τη γη σαν εργαλείο του γεωργού, ή να γίνει ένα σπαθί και να σκοτώσει. Κατ’ αντιστοιχία, με τον τρισδιάστατο εκτυπωτή μπορείς να τυπώσεις ένα εργαλείο ή ένα όπλο. Απλά οι δυνατότητες πια εκτοξεύονται.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/01/blog-post_86.html

Share.