Το βασικό ζητούμενο είναι η γρήγορη μείωση της εξάρτησης από το λιγνίτη, με σβήσιμο όλων των υφιστάμενων μονάδων μέχρι το 2023 και διατήρηση σε λειτουργία μόνο της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα 5 μέχρι το 2028. Και βέβαια η έναρξη του φιλόδοξου προγράμματος επενδύσεων στις ΑΠΕ, σε συνεργασία με ιδιώτες.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/01/3-2020.html

Share.