Το 2020 είναι η μόνη χρονιά που ξεκινά με ένα ορθόδοξα δομημένο και αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης. Η νέα κυβέρνηση έχει διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι θα κάνει κάθε προσπάθεια για να προσελκύσει επενδύσεις, που αναμφίβολα αποτελούν την κυρίαρχη προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχει περάσει από τα λόγια στην πράξη.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2020/01/2020_6.html

Share.