Είναι πια ξεκάθαρο ότι η πολιτική αλλαγή του 2019 έχει αρχίσει να μεταφράζεται σε αλλαγή της οικονομικής συγκυρίας για την ελληνική οικονομία.

Ποιες είναι οι προκλήσεις της νέας εποχής για την οικονομική
πραγματικότητα της νέας δεκαετίας;

 • Εμπιστοσύνη για το αύριο. Η αλλαγή στο οικονομικό
  κλίμα πρέπει να μεταφραστεί σε εμπιστοσύνη, ειδικά στον χρηματοπιστωτικό
  τομέα. Σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, από τη
  χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας μέχρι τα στεγαστικά δάνεια, οι
  πόροι που θα τροφοδοτήσουν τη δημιουργία και ανάπτυξη των αγορών πρέπει
  να υποστηριχθούν με την εμπιστοσύνη των αποταμιευτών και την καθιέρωση
  ενός προτύπου που, πέρα από την κατανάλωση, θα δίνει βάρος στο μέλλον.
 • Braingain για φορολογικά έσοδα.
  Η κρίση επιβάρυνε την ελληνική οικονομία με την αποστέρηση δεκάδων
  χιλιάδων εργαζομένων, ειδικά των νέων που αποτελούν το πιο δημιουργικό
  κομμάτι σε μια υγιή κοινωνία. Ο ιδιωτικός τομέας, και κατ’ επέκταση η
  δημοσιονομική προσαρμογή στα έσοδα, δεν μπορούν να υποστηριχθούν
  μακροπρόθεσμα αν η οικονομία δεν τροφοδοτείται με φρέσκες ιδέες.
  Ριζοσπαστικά μέτρα, όπως η πολύ χαμηλή έως μηδενική φορολόγηση όσων
  επιστρέφουν για να εργαστούν στην Ελλάδα, μπορούν να αποφέρουν
  μεγαλύτερα έσοδα στα κρατικά ταμεία πάνω σε στέρεες βάσεις.
 • Ξένες επενδύσεις με ελληνικό χρώμα. Έχει δοθεί, και
  σωστά, μεγάλο βάρος στην προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό. Οι
  ξένες επενδύσεις θα πιάσουν ακόμα περισσότερο τόπο αν συνδεθούν με
  μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία. Η συμμετοχή ελληνικών
  επιχειρήσεων, ειδικά αν η δραστηριότητα σχετίζεται με εξαγωγές αγαθών
  και υπηρεσιών, πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο στην ολοκλήρωση
  fast track διαδικασιών.
 • Από τα επιδόματα στα κίνητρα. Τα προηγούμενα χρόνια
  κυριάρχησε η λογική της ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων με
  επιδόματα. Η πραγματική αλλαγή προς το καλύτερο στην κατάσταση των
  ασθενέστερων ομάδων θα έρθει όταν αλλάξει η θέση τους στην αγορά
  εργασίας με οικονομικά κίνητρα, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
  για προσλήψεις, σε συνδυασμό με την εμπέδωση νοοτροπίας για συνεχή
  προσαρμογή, όπως η πρόσβαση σε συνεχή επανεκπαίδευση.
 • Η δημιουργική επιχειρηματικότητα ως πρότυπο. Το
  πέρασμα σε μια νέα εποχή έχει σαν βασική προϋπόθεση να συμβαδίζουν οι
  στόχοι με τα πρότυπα. Είναι ζωτικό να καλλιεργηθεί στην κοινωνία ένα
  πρότυπο δημιουργίας για την οικονομία, με βασικό άξονα την
  επιχειρηματικότητα και τις νέες ιδέες. Ο βασικός φορέας αυτού του
  προτύπου οφείλει να είναι η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, από τα
  δημιουργικά μαθήματα για την τεχνολογία στα σχολεία μέχρι την κουλτούρα
  της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Του Σαράντη Καλυβίτη

liberal.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/12/blog-post_269.html

Share.