Σε μια καθοριστικής σημασίας εξέλιξη στη διεργασία για την άδεια λειτουργίας του καζίνο στο Ελληνικό, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά από ένα θρίλερ διαρκείας σχεδόν τριών μηνών, ολοκλήρωσε το πόρισμά της για τους φακέλους νομιμοποιητικών εγγράφων των δύο υποψηφίων (Mohegan Gaming & Entertainment και hard Rock International) με την ετυμηγορία της να κατευθύνεται ήδη προς την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. 


Σύμφωνα, δε, με καλά ενημερωμένες πηγές του Liberal.gr το πόρισμα εισηγείται τον αποκλεισμό της Hard Rock, όπως έχουν άλλωστε καταδείξει συγκλίνουσες πληροφορίες των τελευταίων εβδομάδων.

Οι λόγοι τους οποίους κατα τις πληροφορίες αυτές επικαλείται το πόρισμα, αφορούν:

1. Προβλήματα που αφορούν την εγγυητική επιστολή που κατέθεσε ο υποψήφιος

2. Την έλλειψη κατασκευαστικής εμπειρίας του για ολοκληρωμένο συγκρότημα καζίνο

3. Την έλλειψη νομιμοποιητικών των δύο εταιρειών που του παραχωρούν εμπειρία

4. Την επιστολή βεβαίωσης για τη δυνατότητα χρηματοδότησης (χρηματοδοτικό μοντέλο) της συνολικής επένδυσης που υπολογίζεται πως θα υπερβεί το 1 δισ. Ευρώ.

Η ολοκλήρωση του πορίσματος “κλείνει” μια μαραθώνια διαδικασία που κράτησε σχεδόν τρεις μήνες, από την 4η Οκτωβρίου, οπότε οι δύο υποψήφιοι, Mohegan Gaming και Hard Rock είχαν καταθέσει τους φακέλους των προσφορών. 

Από την ημερομηνία εκείνη, η πλευρά της Hard Rock είχε επιχειρήσει να παρακωλύσει τη διαδικασία, χαρακτηρίζοντας τα έγγραφά της εμπιστευτικά, ώστε ο αντίπαλος της να μην έχει σε αυτα πρόσβαση.

Χρειάστηκε ένας μήνας προκειμένου να “ξεμπλοκαριστεί” το βέτο της Hard Rock International, κάτι που έγινε μέσω μιας διαδικασίας υποβολής υπομνημάτων, την οποία ακολούθησε και μια δεύτερη διαδικασία διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας προς τους δύο υποψηφίους.

Και οι δύο διαδικασίες ωστόσο δεν αφορούσαν τις ελλείψεις που στο μεταξύ είχαν διαπιστωθεί στον φάκελο της Ηard Rock.

Και σαν συνέπεια, τα προβληματικά στοιχεία του φακέλου, δεν ήταν δυνατόν να τύχουν διορθώσεων ή βελτιώσεων. Κάτι που ήταν εξ αρχής σαφές στους δύο υποψηφίους από το αυστηρό διαδικαστικό και την δομή της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στο μεταξύ διάστημα, η υποψηφιότητα της Hard Rock, σήκωσε τους τόνους, σε μία προσπάθεια να “σταματήσει το χρόνο” των εξελίξεων.

Αποκορύφωμα, ήταν το εγχείρημα εναντίον του νομικού συμβούλου του διαγωνισμού (της νομικής εταιρείας KLC) τον οποίο επιχείρησε να εμφανίσει ως έχοντα “σύγκρουση συμφερόντων”.

Τις αιτιάσεις αυτές, απέρριψε ο νομικός σύμβουλος, με επίσημη απάντηση.

Τελικά, τα τεχνικά δεδομένα, παρέμειναν ως είχαν στη διαγωνιστική διαδικασία και μετά από τρεις εξαντλητικές συνεδριάσεις της επιτροπής, τα τέσσερα “προβληματικά” σημεία του φακέλου της Hard Rock, καταγράφηκαν.

Το επόμενο βήμα πλέον, είναι η εξέταση του πορίσματος από την ΕΕΕΠ, και η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, η οποία και θα λάβει τη δική της απόφαση για τη συνέχεια.

Μια διαδικασία που λόγω των εορτών, δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου.

Το ενδεχόμενο αποκλεισμού του ενός υποψηφίου, στη φάση αυτή δεν είναι προβληματικό για τη διαδικασία η οποία άλλωστε οδηγεί ούτως ή άλλως στην επικράτηση ενός.

Όπως έχουν εξηγήσει αρμόδιοι παράγοντες, ο τρόπος με τον οποίο είναι «δομημένος» ο διαγωνισμός, ενσωματώνει «εχέγγυα» ώστε να μπορεί να προχωρήσει και με μία προσφορά, εφόσον η έτερη απορριφθεί, αρκεί να καλύπτει τις οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους, σε συνδυασμό με και το εύλογο τίμημα.

Κάτι που σημαίνει ότι τα επόμενα βήματα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, μπορεί να προχωρήσουν και με έναν υποψήφιο.

Έτσι, ακόμη . ενδεχόμενο ενστάσεων, η (αρμόδια) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Υποθέσεων μπορεί να κρίνει το όποιο αίτημα σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός, ώστε η διαδικασία να μην γίνει έρμαιο ενός πολέμου ενστάσεων και νομικών κωλυμάτων.

Ανεξάρτητα από τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση για την “απεμπλοκή” μιας καθυστέρησης στη διαγωνιστική διαδικασία του καζίνο, από την έναρξη των πρώτων έργων στο Ελληνικό, τα χρονοδιαγράμματα της εμβληματικής επένδυσης πιέζουν ώστε να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να αναδειχθεί οριστικά ο ανάδοχος του καζίνο.

Το Integrated Casino Resort, πέραν του μισθωτηρίου συμβολαίου, θα είναι και σημαντικός «τροφοδότης» της επένδυσης με τα έσοδα από τη λειτουργία του να υπολογίζονται στο 10% των συνολικών εσόδων του project.

Του Γιώργου Δασκαλόπουλου
liberal.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/12/4-hard-rock.html

Share.