“Στα ζητήματα της ασφαλείας, της τάξης, στο μεταναστευτικό και σε ο,τι άλλο αξιολογεί η κοινωνία ως σημαντικό κερδίζει εκεινος που θα δώσει απάντηση στο κεντρικό πολιτικό πρόταγμα. Όχι στα επιμέρους,…

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/12/blog-post_566.html

Share.