Περιλαμβάνει – όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός – και ένα πρόσθετο πακέτο παροχών με μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, με τη 2η δόση μείωση κατά 8% του ΕΝΦΙΑ, που θα εφαρμοσθούν, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την αξία του πακέτου παροχών.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις του 2020 έρχονται επιπλέον των μέτρων 1 δισ ευρώ που εφαρμόσθηκαν το 2ο εξάμηνο του 2019 ανεβάζοντας τον συνολικό “λογαριασμό” σε τουλάχιστο 2,2 δις ευρώ. Τα μέτρα του 2019 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22%, της εμπροσθοβαρούς παροχής του επιδόματος θέρμανσης, του έκτακτου μερίσματος, της μείωσης της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις στο 95% και των επιδοτήσεων όπως οι ΥΚΩ της ΔΕΗ.

Επίσης τα δημόσια ταμεία έως και το 2022 όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα ενισχυθούν με 5,1 δισ ευρώ επενδύσεων μέσω των κερδών ομολόγων. Θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη μέσω της χρηματοδότησης έργων όπως ο ΒΟΑΚ, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, επενδύσεις σε ενέργεια, υγεία, παιδεία, αλλά και για την κάλυψη ιδιωτικών επενδύσεων.

Ο Προϋπολογισμός του 2020 στηρίζεται σε ένα πολυεπίπεδο σχέδιο “νοικοκυρέματος” των δημοσίων δαπανών με στόχο την εξοικονόμηση τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ, μαζί με τον πλήρη μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο υλοποιείται το ετήσιο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των 6,75 δισ. ευρώ, αλλά και με παρεμβάσεις ”υγιούς” ανόδου των φορολογικών εσόδων μέσα από τη διεύρυνση της “βάσης”.

Οι ελαφρύνσεις του 2020

Αναλυτικά, για το 2020 προβλέπονται μία σειρά από αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις αξίας 1,2 δισ. ευρώ στις οποίες προστίθενται οι σημερινές επιπλέον δεσμεύσεις για μείωση του ΕΝΦΙΑ και της εισφοράς αλληλεγγύης:

* Μείωση του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων από 28% στο 24% από τη χρήση του 2019.

* Μείωση της φορολογίας των κερδών που θα διανεμηθούν το 2020 από 10% σε 5%.

* Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9% (από το 22% σήμερα) και αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

* Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά 0,9%.

*Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

* Κατάργηση εισφοράς 0,6% στις πιστώσεις factoring και leasing, κίνητρα για τη δημιουργία εταιρειών συμμετοχών και εξορθολογισμός του τρόπου φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων.

* Εξορθολογισμός του τρόπου φορολόγησης των stock options και παροχές σε είδος προς τους εργαζομένους.

* Χορήγηση επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2020, με εξαιρετικά διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν τουλάχιστον το 90% των οικογενειών.

* Μετάπτωση στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ του 13% των ειδών βρεφικής ηλικίας και των κρανών ασφαλείας.

* Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για 3 έτη και του φόρου υπεραξίας ακινήτων.

* Επιστροφή μέρους των δαπανών για ανακαινίσεις, ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κτιρίων που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, η οποία δεν θα επιφέρει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του 2020 (σε ποσοστό 40% για ποσό έως 16.000 ευρώ).

* Αύξηση του αριθμού δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24, και σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτων οφειλών από 24 σε 48, ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/12/2020_18.html

Share.