Ένα
νέο φορολογικό τοπίο ξημερώνει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το
νέο έτος που τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχέδιου. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε το βράδυ της Παρασκευής με ορισμένες βελτιώσεις σε σχέση με την αρχική του μορφή.

Οι κυριότερες από αυτές τις βελτιώσεις είναι:

– Η απαλλαγή των πολύτεκνων από τον φόρο
πολυτελούς διαβίωσης για τα οχήματά τους. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος
πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, στο τεκμαρτό εισόδημα
που προκύπτει για οχήματα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών. Με την
εξαίρεση των πολύτεκνων από τον φόρο ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημά τους
καθώς πολλοί διέθεταν μεγάλου όγκου και κυβισμού οχήματα για τις
μεταφορικές ανάγκες της οικογένειάς τους


– Η θέσπιση αυτοτελούς φορολόγησης 22%
για τις αμοιβές υπογραφής και ανανέωσης συμβολαίου αθλητών που
υπογράφουν με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες αντί για τη φορολόγησή τους
με συντελεστή έως 45%. Με την αλλαγή αυτή μειώνεται σημαντικά το
φορολογικό κόστος της απόκτησης επαγγελματιών παικτών από επαγγελματικά
αθλητικά σωματεία. Η αυτοτελής φορολόγηση ισχύει όταν η συνολική ετήσια
αμοιβή ξεπερνά τα 40.000 ευρώ προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι αθλητές
με χαμηλές αμοιβές.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι οι εξής:

– Με ηλεκτρονικό λουκέτο απειλούνται οι
πλατφόρμες διαμοιρασμού κατοικιών τύπου AirBnB εφόσον δεν συνεργαστούν
με τις ελληνικές φορολογικές αρχές για την παροχή στοιχείων αναφορικά με
τις μισθώσεις και τα εισοδήματα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων. Με
διάταξη στο φορολογικό νομοσχέδιο θεσπίζεται το δικαίωμα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ζητά επίσημα τα σχετικά στοιχεία από τους
δικτυακούς τόπους διαμοιρασμού ακινήτων. Εφόσον δεν ανταποκριθούν οι
πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο θα εντέλλονται να “κατεβάσουν”
τους σχετικούς ιστότοπους από το ελληνικό ίντερνετ.


– Θεσπίζεται υποχρέωση των μισθωτών,
επαγγελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων να δαπανούν τουλάχιστον το 30% του
πραγματικού εισοδήματός τους με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Εκτός από
την εισφορά αλληλεγγύης θα αφαιρείται από το πραγματικό εισόδημα για τον
υπολογισμό των ελάχιστων ηλεκτρονικών δαπανών και η δαπάνη για διατροφή
συζύγου και παιδιών εφόσον καταβάλλεται ηλεκτρονικά. Ο φορολογούμενος
που δεν θα δαπανά με κάρτα το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό θα επιβαρύνεται
με πρόσθετο φόρο 22% επί του ποσού της δαπάνης που υπολείπεται για το
ελάχιστο απαιτούμενο.


– Θεσπίζεται έκπτωση φόρου 40% από τον
φόρο εισοδήματος για τη δαπάνη ενεργειακής λειτουργικής ή αισθητικής
αναβάθμισης ακινήτων. Η μέγιστη δαπάνη που αναγνωρίζεται ανέρχεται σε
16.000 ευρώ. Έτσι η μέγιστη έκπτωση φόρου είναι πλέον 6.400 ευρώ και θα
κατανέμεται ισόποσα σε τέσσερα φορολογικά έτη. Η έκπτωση δίνεται μόνο
για τις δαπάνες εργασιών και όχι για τα υλικά.


– Διαγράφονται όλες οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές ύψους έως 10 ευρώ προς τη φορολογική διοίκηση και θεσπίζεται
περιοδική διαγραφή ποσών έως 1 ευρώ προκειμένου να μην δημιουργείται
διοικητικό κόστος για τη προσπάθεια είσπραξης αυτών των αμελητέων ποσών.


– Αυξάνεται η προθεσμία για την υποβολή
δήλωσης φόρου κληρονομιάς από τους έξι στους εννέα μήνες και θεσπίζονται
διατάξεις για την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης
ακινήτων, δηλαδή της φορολογίας Κεφαλαίου.


– Θεσπίζεται ανώτατο όριο δέσμευσης
περιεχομένου τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων στο 6πλάσιο του ποσού
των διαφυγόντων εσόδων του δημοσίου από λαθρεμπόριο.


– Θεσπίζονται νέες διαδικασίες για τον
καθορισμό των αντικειμενικών αξιών οι οποίες θα ευθυγραμμιστούν με τις
εμπορικές αξίες των ακινήτων.


– Μειώνονται οι φόροι για παροχές σε
είδος, αλλά και στα stock options στους εργαζόμενους (στο 15% από 45%
σήμερα) εφόσον διακρατηθούν για περισσότερους από 24 μήνες.


– Καταργείται η εισφορά 0,6% στο leasing και το factoring.


– Γίνονται διαγραφές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε οινοπαραγωγούς από τον φόρο στο κρασί που καταργήθηκε.

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής που περιλαμβάνονταν και στη μορφή του που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση:


– Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας
εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα, στο 24% για το
2019, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις,
ενώ συνεχίζει να ισχύει η μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του
πρώτου κλιμακίου της για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα
χρόνια λειτουργίας τους.


– Θεσπίζεται νέα φορολογική κλίμακα φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα.

Έχει την εξής μορφή:

Εισόδημα             Συντελεστής
Έως 10.000         9% (από 22% που ισχύει σήμερα)
10.001-20.000    22%
20.001-30.000    28% (από 29%
30.001-40.000    36% (από 37%)
40.001+               44% (από 45%)

Έκπτωση φόρου

Η έκπτωση φόρου για μισθωτούς-συνταξιούχους που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής:


– Άγαμος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.

– Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.

– Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.

– Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.

– Έγγαμος με 4 παιδιά: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

– Για κάθε επιπλέον τέκνο η έκπτωση φόρου προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ


Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται
στο σύνολό τους για εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ.
Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται
κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.


Από τον υπολογισμό του φόρου
εισοδήματος, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, προκύπτουν μειώσεις στο
φορολογικό βάρος για την πλειονότητα των μισθωτών και συνταξιούχων που
θα φανούν από την Πρωτοχρονιά μέσω της μείωσης της παρακράτησης φόρου
εισοδήματος.

Η ελάφρυνση, ωστόσο, είναι περιορισμένη για τα μεσαία
εισοδήματα, δηλαδή για όσους έχουν ετήσιες αποδοχές από 20.000 έως και
περίπου 50.000 ευρώ.

Μάλιστα, οι μισθωτοί με εισόδημα σε αυτό το επίπεδο
και ένα προστατευόμενο τέκνο δεν έχουν κανένα όφελος, ενώ σημαντικό
είναι το όφελος για όσους έχουν πολύ υψηλό εισόδημα, δηλαδή πάνω από
80.000 ευρώ ετησίως.

Του Σπύρου Δημητρέλη
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/12/blog-post_621.html

Share.