Τα έργα δημοσίου ενδιαφέροντος

Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό, κατά
την πρώτη πενταετία, η Lamda Development θα επενδύσει 2 δισ. ευρώ, από
τα οποία 1,5 δισ. ευρώ αντιστοιχεί στην υλοποίηση έργων και υποδομών
δημοσίου ενδιαφέροντος. Από το ποσό αυτό, 467 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν
στις δύο πρώτες δόσεις του τιμήματος 915 εκατ. ευρώ.

Η εισηγμένη, όπως αναφέρεται στο
ενημερωτικό δελτίο, έχει δεσμευτεί να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα
προκειμένου το 67% αυτών να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην πρώτη πενταετία
από την αδειοδότηση. 

Τα έργα αυτά αφορούν:

– τους ανοιχτούς χώρους του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής

-τις κύριες εγκαταστάσεις και δίκτυα κοινής ωφέλειας

-την ανασύσταση/διευθέτηση ρεμάτων

-την ανάληψη του 50% του κόστους μελέτης
και κατασκευής κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμού
μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χώρου μεταφόρτωσης/ προσωρινής αποθήκευσης
ανακυκλώσιμων προϊόντων σε περιοχή εκτός του ακινήτου υπό προϋποθέσεις

-υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους πολιτιστικών και αθλητικών χρήσεων εντός του Μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής

-τη δημιουργία χώρων στέγασης των σωματείων ΑΜΕΑ εντός του ακινήτου με αντίστοιχες των σημερινών προδιαγραφές και

– ανάπλαση/αναβάθμιση παραλίας περίπου 1 χλμ.


Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν -θα
υλοποιηθούν μεταγενέστερα, έως την έβδομη επέτειο της ημερομηνίας
μεταβίβασης των μετοχών της Ελληνικό-

 • οι πρωτεύουσες συγκοινωνιακές
  υποδομές και εγκαταστάσεις, 
 • το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και
  λοιπές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων αποκλειστικά και μόνο του
  ακινήτου, 
 • τα απαιτούμενα λιμενικά έργα, 
 • η παράκαμψη και υπογειοποίηση
  τμήματος της Λεωφ. Ποσειδώνος, εφόσον εγκριθεί, 
 • το εκτεταμένο δίκτυο
  πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, 
 • η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μέσων
  σταθερής τροχιάς και 
 • η αναπαλαίωση, λειτουργία και ανάδειξη των
  διατηρητέων κτηρίων εντός του ακινήτου.

Τα έργα της πρώτης πενταετίας


– παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο (5
αστέρων) 170 περίπου δωματίων, όπως και ενυδρείο -κέντρο θαλασσίων
ερευνών, μέγιστης εκτιμώμενης επιφάνειας περίπου 7.900 τ.μ.


– τμήμα της “γειτονιάς μαρίνας Αγίου
Κοσμά” επιφάνειας 334,8 τ.μ. με δόμηση 67.000 τ.μ. Θα αναβαθμίσει την
υφιστάμενη μαρίνα του Αγίου Κοσμά 308 θέσεων ελλιμενισμού, καθώς και θα
αναπτύξει εμπορικό κέντρο καταστημάτων εκτιμώμενης δόμησης περίπου
30.000 τ.μ., στον χερσαίο χώρο της μαρίνας.


– παραθαλάσσιο πύργο κατοικιών σε
περιοχή με χρήσεις αμιγούς κατοικίας, που γειτνιάζει με τη “Γειτονιά
Μαρίνας Αγίου Κοσμά”, με επιτρεπόμενο ύψος έως 200 μ. από την επιφάνεια
της θάλασσας και μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια δόμησης περίπου 45.000
τ.μ.


– παραθαλάσσιο οικισμό κατοικιών ήπιας
δόμησης (μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών-διαμερισμάτων μέγιστου
ύψους 11 μ.), σε περιοχή με χρήσεις αμιγούς κατοικίας, που γειτνιάζει με
τη “Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά”, με μέγιστη εκτιμώμενη επιφάνεια
δόμησης περίπου 43.500 τ.μ


– τμηματικά, συγκρότημα κατοικιών
διαφόρων τύπων (κτίρια ύψους έως 50 μ., διαμερίσματα, κ.λπ.),
εκτιμώμενης δόμησης περίπου 40.000 τ.μ.


– εμπορικό κέντρο στην Λεωφ. Βουλιαγμένης, δίπλα στη στάση του μετρό Ελληνικό με μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 72.000 τ.μ.


– σημαντικό τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου

Κεφάλαια 5,5 δισ. μετά την πρώτη πενταετία

Μετά την πρώτη πενταετία και για
διάστημα μέχρι 25 χρόνων, η εταιρεία εκτιμά ότι θα απαιτηθούν κεφάλαια
5,5 δισ. ευρώ, με το σύνολο των απαιτούμενων κεφαλαίων, αφότου ληφθεί
υπόψη το τίμημα των 915 εκατ. ευρώ, να τοποθετείται σε 8 δισ. ευρώ.


Κατά το διάστημα αυτό, δηλαδή μετά τα πρώτα πέντε χρόνια, οι ενδεικτικές επενδύσεις της Lamda Development προβλέπουν:


– 10 χιλ. περίπου κατοικίες με μέσο μέγεθος 110 τ.μ.


– 800 περίπου δωμάτια 2 ξενοδοχείων
χωρίς να περιλαμβάνεται το ξενοδοχείο του IRC. Περιλαμβάνεται όμως, ο
πύργος ξενοδοχείου και λοιπών χρήσεων (μικτής χρήσης) στην Λεωφόρο
Βουλιαγμένης και το πολυτελές ξενοδοχείο στη μαρίνα.


– Πολιτιστικά κέντρα και αθλητικές
εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένου του πολυδύναμου κέντρου πολλαπλών
λειτουργιών και εκδηλώσεων με πύργο παρατήρησης, το οποίο είναι ψηλό
κτήριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, καθώς και ιατρικό κέντρο


-πύργος γραφείων και λοιπών χρήσεων στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης


-λοιπά έργα υποδομής (δρόμοι, δίκτυα, κοινόχρηστοι χώροι), εργασίες ολοκλήρωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Το συνολικό σχέδιο αξιοποίησης

.Η Lamda Development θα υλοποιήσει, με
τη μορφή στρατηγικών συνεργασιών, τη συντριπτική πλειονότητα των έργων,
εξαιρουμένων των δύο malls. Συνολικά, το σχέδιο αξιοποίησης της έκτασης
του πρώην αεροδρομίου προβλέπει την υλοποίηση:


-10.800 κατοικιών με μέσο μέγεθος 110
τ.μ. στις οποίες περιλαμβάνονται ο πύργος/συγκρότημα κατοικιών και
μικτών χρήσεων πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και ο πύργος κατοικιών
στη μαρίνα


-1.000 περίπου δωματίων 3 ξενοδοχείων
(στην Λεωφ.Βουλιαγμένης-600 δωμάτια, στην μαρίνα 270 δωμάτια και δίπλα
στη θάλασσα). Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται το ξενοδοχείο του ολοκληρωμένου
τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο (IRC).


-2 εμπορικά κέντρα


-Μουσείων,
πολιτιστικών κέντρων,
αθλητικών εγκαταστάσεων στα οποία περιλαμβάνεται
ένα πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων με πύργο
παρατήρησης, που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης,
ένα ενυδρείο – ερευνητικό κέντρο και ένα ιατρικό κέντρο.


-πύργου γραφείων και λοιπών χρήσεων στην Βουλιαγμένης


-Μητροπολιτικού πάρκου.


Η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από
τις επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης του ακινήτου, εκτιμάται
ότι θα προέλθει κατά 58% από πωλήσεις κατοικιών με τιμή από 3.500 έως
4.000 ευρώ / τ.μ., κατά 8% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων
μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 6% από την αποτίμηση
των ξενοδοχείων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά 28% από τη λειτουργική
εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων (περιλαμβανομένης και της
προεξόφλησης μελλοντικών εσόδων του IRC).

Η χρηματοδότηση

Η καταρχήν συμφωνία της Lamda Development με τις τράπεζες Πειραιώς και Eurobank προβλέπει ότι ο τραπεζικός δανεισμός θα αφορά:


– τη χρηματοδότηση για την αξιοποίηση
του ακινήτου κατά την πρώτη πενταετία, καθώς και τη χρηματοδότηση του
ΦΠΑ, με την έκδοση από την Ελληνικό Α.Ε. ομολογιακού δανείου ύψους έως
546 εκατ. ευρώ, (επιπλέον ποσού έως €231 εκατ. για τη χρηματοδότηση του
ΦΠΑ), διάρκειας έως τη συμπλήρωση 10 ετών από την Ημερομηνία Μεταβίβασης


– τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και
λειτουργία ενός εμπορικού κέντρου (Mall) στη Λ. Βουλιαγμένης, καθώς και
τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ, με την έκδοση από εταιρία ειδικού σκοπού
ελεγχόμενη από τη Lamda Development ομολογιακού δανείου ύψους έως 237
εκατ. ευρώ (επιπλέον ποσού έως 53 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του
ΦΠΑ), διάρκειας έως τη συμπλήρωση 4 ετών από την πρώτη εκταμίευση (με
δυνατότητα της εκδότριας εταιρίας για παράταση για περαιτέρω 7 έτη, ήτοι
συνολικά για 11 έτη από την πρώτη εκταμίευση)


– τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και
λειτουργία του mall στην μαρίνα Αγ. Κοσμά, καθώς και τη χρηματοδότηση
του ΦΠΑ, με την έκδοση από εταιρία ειδικού σκοπού ελεγχόμενη από τη
Lamda Development ομολογιακού δανείου ύψους έως 96 εκατ. ευρώ (επιπλέον
ποσού έως 19 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ),
διάρκειας αντίστοιχης με αυτή που ισχύει για το mall Βουλιαγμένης,


Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της
πρώτης φάσης προβλέπεται η έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 150
εκατ. ευρώ, προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda για
την κάλυψη τυχόν υπερβάσεων του προϋπολογισμένου κόστους του έργου,
καθώς και την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και
εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.


Στην πρώτη πενταετία, η συνολική αξία
που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις της πρώτης πενταετίας εκτιμάται
ότι θα προέλθει κατά 43% από πωλήσεις κατοικιών, κατά 35% από την
αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη
λειτουργία τους, κατά 10% από την προεξόφληση μελλοντικών εσόδων από την
παραχώρηση χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το IRC και
κατά 12% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων.


Η επενδυτική υποχρέωση της εταιρείας, σε
διάστημα 15 ετών, διαμορφώνεται σε 4,6 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί σε άνω
του 1 δισ. ευρώ την πρώτη και δεύτερη πενταετία και σε 2,4 δισ. ευρώ
την τρίτη πενταετία.


Όσον αφορά την καταβολή των δόσεων, η
πρώτη ύψους 300 εκατ. ευρώ θα πληρωθεί κατά το οικονομικό κλείσιμο, ενώ η
δεύτερη (166,6 εκατ. ευρώ) θα καταβληθεί ύστερα από δύο χρόνια από την
ημερομηνία μεταβίβασης, υπό τον όρο ότι έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για
όλα κτήρια-τοπόσημα.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/11/blog-post_286.html

Share.