Τον αντικαταστάτη του συστήματος που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει η κυβέρνηση. Μισό χρόνο μετά την κατάργηση της προστασίας του Νόμου Κατσέλη
και σε 18 εβδομάδες λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για
την προστασία της α΄κατοικίας (από 1/7 μέχρι 3/11/2019) αίτηση υπέβαλαν
29.895 οφειλέτες και λύση δόθηκε σε μόλις 10 περιπτώσεις δανειοληπτών με
κόκκινα δάνεια.

Μόλις 55 ημέρες πριν εκπνεύσει το ισχύον σύστημα προστασίας της
α΄κατοικίας (για το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση έχει δεσμεύσει τη χώρα
να μην παραταθεί ούτε μία μέρα μετά τις 31.12.2019 που λήγει) το
υπουργείο Οικονομικών σπεύδει να επιφέρει σαρωτικές αλλαγές για να
διευρύνει το φάσμα των δικαιούχων προστασίας και να άρει εμπόδια και
παγίδες που απέκλειαν χιλιάδες νοικοκυριά.

Και καθώς η Αθήνα επιδιώκει να δοθεί κάποια παράταση (που οι θεσμοί
αρνούνται πεισματικά ως τώρα όμως) το νέο σύστημα δίνει νέες δυνατότητες
και επιλογές στους οφειλέτες «έτσι ώστε περισσότεροι δικαιούχοι να
μπορούν να ενταχτούν στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου». 

Τυχόν
βελτίωση στην πορεία των αιτήσεων ίσως αποδειχθεί και το καλύτερο
επιχείρημα για να ζητηθεί παράταση, προκειμένου να ανακτηθούν οι έξι
μήνες που χάθηκαν λόγω της αποτυχίας του προηγούμενου συστήματος.

Δεύτερη ευκαιρία

Οι αλλαγές αφορούν τόσο σε νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν όσο και σε
αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Συγκεκριμένα:

1. Ζευγάρια σε διάσταση: ρυθμίζεται η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων για οφειλέτες που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε
διάσταση, κατά τρόπο ώστε να μην χρειάζεται πλέον η συνυπογραφή της
αίτησης από το έτερο εν διαστάσει μέλος.

Γενικά, η αίτηση πρέπει να συνυπογράφεται από τον σύζυγο, τα εξαρτώμενα
μέλη του αιτούντος ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και τον τυχόν
προτεινόμενο εγγυητή.

Τι θα ισχύει όμως σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης; Η
διάταξη ορίζει πως δεν θα απαιτείται συνυπογραφή της αίτησης από τον
σύζυγο. Όσον αφορά δε στα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα λαμβάνεται υπόψη
μόνον το ατομικό εισόδημα του αιτούντος, προσαυξημένο κατά τα ποσά που
προβλέπονται και τα εξαρτώμενα μέλη που έχει στην επιμέλειά του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση πριν την υποβολή της αίτησης.

2. Δημόσιοι υπάλληλοι: Θα επιτρέπεται πλέον να
υποβάλουν αίτηση για να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους και όσοι
διαμένουν σε μισθωμένο ή παραχωρημένο ακίνητο, εκτός της Περιφερειακής
Ενότητας στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία τους.

Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει έγγραφα που να
τεκμηριώνουν την ύπαρξη επαγγελματικών λόγων που δικαιώνουν την
προσωρινή διαμονή του εκτός της περιφεριακής ενότητας όπου ευρίσκεται η
κύρια κατοικία του.

Στο υπουργείο Οικονομικών λένε πως το μέτρο αφορά σε όσους διαμένουν σε
άλλη πόλη λόγω της εργασίας τους, π.χ. σώματα ασφαλείας, γιατροί,
εκπαιδευτικοί κλπ. Με βάση την νέα διάταξη πάντως, δεν προκύπτει για
ποιον λόγο μπορεί ή πρέπει να εξαιρεθούν και όσοι τυχόν άλλοι
εργαζόμενοι ή επαγγελματίες ζητήσουν ίδια μεταχείριση.

3. Συνιδιοκτησίες: Σε περιπτώσεις που υπάρχουν
περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, δίνεται η δυνατότητα προστασίας
ολόκληρης της κατοικίας, με αίτηση μόνο του ενός συνιδιοκτήτη.
Διευκολύνονται έτσι, συγγενείς, διαζευγμένα ζευγάρια κλπ.

Επιπλέον:

– δικαιούνται της κρατικής επιδότησης όλοι οι συνιδιοκτήτες που αιτούνται της προστασίας της κύριας κατοικίας.

– σημειώνεται πως, για να συνεισφέρει το δημόσιο την κρατική επιδότηση,
πρέπει να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που
είναι επιδεκτικές ρυθμίσεις και το σχέδιο ρύθμισης να είναι σύμφωνο με
το νόμο, εκτός αν ρυθμίζονται ταυτόχρονα οφειλές συγκυριών που είναι και
συνοφειλέτες στην ίδια οφειλή, οπότε δύναται να προτείνεται ρύθμιση
μικρότερη από 120% της αξίας της πρώτης κατοικίας, έτσι ώστε να ισούται
με το συνολικό ποσό της οφειλής.

– για πρώτη φορά, παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχει εγγυητής
μικρότερης ηλικίας σε περιπτώσεις ηλικιωμένων οφειλετών, οι οποίοι δεν
μπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση των δόσεων σε βάθος 25-ετίας.

– δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν λάβει στεγαστικό
δάνειο από εταιρείες παροχής πιστώσεων (ανώνυμες εταιρείες που νόμιμα
παρέχουν δάνεια) να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την
κύρια κατοικία τους μέσω της πλατφόρμας.

– ορίζεται πως εάν ο επιτοκιακός δείκτης είναι αρνητικός για το
προσδιορισμό του επιτοκίου λαμβάνεται μηδενική τιμή (μη αρνητικό
επιτόκιο).

Επισημαίνεται τέλος πως, εάν χρειαστεί κάποια αίτηση να επανυποβληθεί
λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων, διατηρείται η προστασία της κύριας κατοικίας
κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επανυποβολή.

Κωστής Πλάντζος

protothema.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/11/blog-post_885.html

Share.