Πρόθεση της κυβέρνησης όπως επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης, είναι η απόφαση αυτή να οδηγήσει άμεσα στην αναθέρμανση της παγωμένης αγοράς ακινήτων, που μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, να αυξήσει την απασχόληση και να ενισχύσει το εισόδημα δεκάδων επαγγελμάτων που σχετίζονται με την οικοδομή…

Η απόφαση αυτή επί της ουσίας καθιστά τα ακίνητα που χτίστηκαν μετά το 2015 φορολογικά ισότιμα με όσα είχαν χτιστεί νωρίτερα.

Ειδικότερα το μέτρο αφορά περί τα 100.000 νεόδμητα ακίνητα τα οποία έχουν μείνει απούλητα τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και της υψηλής φορολογίας.

Τα 100.000 ακίνητα που βρίσκονται σήμερα στα χέρια των κατασκευαστών εκτιμάται πως θα πωληθούν ευκολότερα καθώς οι τιμές τους αναμένεται να μειωθούν. Οι κατασκευαστές θα αποκτήσουν ρευστότητα και λογικά θα ξεκινήσουν νέες οικοδομές.

Το μέτρο αυτό θα πρέπει να το δούμε και σε συνάρτηση με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για “χρυσές” βίζες και την είσοδο κεφαλαίων στη χώρα.

Πρακτικά η αναστολή του ΦΠΑ σημαίνει πως για ένα ακίνητο 100.000 Ευρώ ο φόρος από τις 24.000 ευρώ θα μειωθεί σε 3.000 ευρώ αφού σε όλες τις πωλήσεις ακινήτων θα επιβάλλεται φόρος 3% αντί ΦΠΑ με συντελεστή 24%.

Επί της ουσίας η κίνηση αυτή αναμένεται να βοηθήσει τους ισολογισμούς των τραπεζών καθώς αυξάνει την αξία των ενυπόθηκων δανείων στους ισολογισμούς.

Σύμφωνα με ένα παλιότερο δημοσίευμα του Capital.gr

“Μέσα στην επόμενη τριετία, οι τράπεζες θα έχουν να διαχειριστούν ένα στοκ περίπου 100.000 ακινήτων, καθώς ήδη η “προίκα” τους αριθμεί κοντά στις 30.000 ακίνητα.

Mε τον ρυθμό που αποκτούν ακίνητα από τους πλειστηριασμούς υπολογίζεται ότι θα αποκτήσουν τουλάχιστον άλλα 65.000 ακίνητα μέχρι τα τέλη του 2021…”

Βλέπε: “Μεσίτες” για 100.000 ακίνητα οι τράπεζες

Οι αντιρρήσεις

Παρά τις όποιες αντιρρήσεις για το μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης που προωθείται, το παραπάνω μέτρο αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην οικονομία και την απασχόληση.

Δεν αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά όμως στη διεύρυνση της δομής της οικονομίας και τον επαναπατρισμό των υψηλής εξειδίκευσης Ελλήνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Αντιθέτως, η άνθιση της οικοδομής θα προσφέρει απασχόληση στους χαμηλότερης ειδίκευσης μετανάστες (και πρόσφυγες) που κατακλύζουν τη χώρα και στέλνουν μέρος του εισοδήματος στις πατρίδες τους.

Το ερώτημα είναι το εξής: Αφού η μείωση της φορολογίας στην οικοδομή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην οικονομία στα επόμενα 3-4 χρόνια, ποια θα ήταν η επίδραση της αναστολής οποιασδήποτε φορολογίας για τα επόμενα 20 χρόνια σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η τεχνολογία (πληροφορική, αμυντικά συστήματα, αποθήκευση ενέργειας, φαρμακευτική έρευνα και παραγωγή κλπ.)…

Κάθε επένδυση στους παραπάνω τομείς τα πρώτα 20 χρόνια να καταβάλει μηδενικό φόρο επί της κερδοφορίας.

Αν το μέτρο αυτό συνοδευτεί και από τη μείωση της φορολογίας εισοδήματος των στελεχών από το 44% που είναι σήμερα (για εισόδημα πάνω από 40.000 Ευρώ) σε 12-15% θα είχαμε βάσιμες προσδοκίες να προσελκύσουμε κάποιες σοβαρές επενδύσεις και να επαναπατρίσουμε αρκετούς από τους υψηλής εξειδίκευσης Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι, οικονομίες όπως της Γερμανίας και του Η.Β. να κάνουν “αφαίμαξη” της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας από το υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό και η Ελλάδα να πιέζεται να αναπληρώσει τις απώλειες με μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης από τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τη Βόρεια Αφρική.

Αυτές οι εκροές και εισροές ανθρώπινου δυναμικού πιέζουν τη χώρα προς μια οικονομία προσφοράς φθηνών χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών και από κοινωνική σκοπιά δημιουργούν ένα εύφλεκτο υπόστρωμα πολιτισμικών τριβών.

Από τη μία προσελκύουμε μέσω “χρυσών βιζών” ευκατάστατους εκτός Ευρώπης και από την άλλη τους εξασφαλίζουμε και φθηνό υπηρετικό προσωπικό. Προσέξτε τα ίχνη που αφήνει ο κύκλος της ροής του χρήματος….

Η αναστολή του ΦΠΑ στα ακίνητα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα (3-4) χρόνια θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. Μακροπρόθεσμα όμως θα επιδεινώσει μια ανισορροπία που υπάρχει. Μακροπρόθεσμα η χώρα πρέπει να στοχεύσει να προσελκύσει υψηλής προστιθέμενης αξίας επενδύσεις.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι, όχι η προσέλκυση χαμηλής ειδίκευσης ανθρώπων από το Αφγανιστάν και το Μαρόκο αλλά η επιστροφή των δικών μας και γιατί όχι η προσέλκυση Ευρωπαίων με φορολογικά κίνητρα.

Εξάλλου το κλίμα και ο ελληνικός τρόπος ζωής αποτελούν πάντα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αν προστεθεί και η φορολογία το “πακέτο” ενισχύεται σημαντικά.

Οι απώλειες από τη μείωση της φορολογίας στους εργαζόμενους και από τον εκμηδενισμό της στις επιχειρήσεις θα είναι μικρές και πρόσκαιρες.

Ως γνωστόν 100% φόρος στο μηδέν ισούται με μηδέν. Ενώ 10% φορολογία στο “κάτι” ισούται με “κάτι”…

Του Κώστα Στούπα
capital.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/10/blog-post_449.html

Share.