Την Παρασκευή, το σχέδιο νόμου, που παρουσιάζει σήμερα η «Ν», στάλθηκε στα υπουργεία Ναυτιλίας, Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Ανάπτυξης, αλλά και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ενσωμάτωση σχολίων.

Πιο γρήγορα η αδειοδότηση

Το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί συνέχεια του νόμου 4568/2018, προβλέπει την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών (ΚΥΑ) και συγκεκριμένα τη μείωση έως . μισό των βημάτων που απαιτούνται για την αδειοδότηση ενός υδατοδρομίου (σήμερα απαιτούνται έως και 42 βήματα).

Επίσης, προβλέπει -μεταξύ άλλων- τη χορήγηση αδειών υδατοδρομίων σε λιμένες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν, σε μαρίνες και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα πολυτελείας. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνει και μεταβατικές διατάξεις, έτσι ώστε να μη βρεθούν στον αέρα εκκρεμούσες άδειες.

Σύμφωνα με το 29 άρθρων Σχέδιο Νόμου, για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από υδατοδρόμιο η εταιρεία υδροπλάνων η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις, καταβάλλει τέλος υπέρ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ίσο με το 5% του καθαρού ναύλου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Επίσης, αν και δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε θαλάσσια περιοχή η οποία έχει καθοριστεί με Κανονισμό Λιμένα ως αγκυροβόλιο πλοίων, μπορεί να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία.

Σε εσωτερικό και εξωτερικό

Σύμφωνα με άρθρα του Σχέδιου Νόμου, στα υδατοδρόμια μεταξύ άλλων επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων εσωτερικού ή/και εξωτερικού. Στα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού επιτρέπεται η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Σένγκεν, εφόσον έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα της διενέργειας των κατά νόμο προβλεπόμενων ελέγχων. 

Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα ή Λιμένα ή υδατοδρομίου που έχει χαρακτηριστεί ως νομοθετημένο σημείο εισόδου-εξόδου για χώρα.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί ένα υδατοδρόμιο να χαρακτηριστεί ως σημείο εισόδου – εξόδου, ύστερα από αίτηση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Η χρήση υδάτινων πεδίων

Υπογραμμίζεται ότι η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας. Παράλληλα αν σε περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου περιλαμβάνεται περιοχή λιμένα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις τουριστικών λιμένων, ΠΟΤΑ και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

Σημειώνεται ότι η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου δεν επιτρέπει τη λειτουργία του υδατοδρομίου χωρίς την έκδοση άδειας λειτουργίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 η δημιουργία υδατοδρομίων μπορεί να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, αλλά . πλαίσιο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τέλος, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου (Η.Σ.Π.Α.Υ.), το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας, την ανανέωση ή τροποποίησή της και εν γένει τη συνολική παρακολούθηση κάθε σχετικού εγγράφου υδατοδρομίου τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση της άδειάς του.

Πώς είναι σήμερα η κατάσταση

Τρία υδατοδρόμια έχουν αδειοδοτηθεί και συγκεκριμένα σε Κέρκυρα, Παξούς και Πάτρα, ενώ αρκετά ακόμη είναι υπό αξιολόγηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες, η Ελληνικά Υδατοδρόμια και η Hellenic Seaplanes, οι οποίες έχουν προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια.

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την αγορά των υδροπλάνων είναι η βιωσιμότητα της επένδυσης. Όπως αναφέρουν στελέχη του κλάδου, τα υδροπλάνα είναι συγκεκριμένης χωρητικότητας και συγκεκριμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Σε καμία περίπτωση δεν έρχονται να υποκαταστήσουν αεροπλάνα ή πλοία, αλλά να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Για παράδειγμα, με τα υδροπλάνα απομακρυσμένα νησιά μπορούν να συνδεθούν πιο εύκολα με την ηπειρωτική Ελλάδα ή με μεγαλύτερα νησιά και επιβάτες κρουαζιέρας μπορούν να τα μισθώσουν για επισκέψεις σε νησιωτικούς και άλλους προορισμούς. Παράλληλα, τα υδροπλάνα μπορούν να δρομολογηθούν και σε έκτακτες περιπτώσεις (μεταφορά ασθενών).

Φ.Ζώης
naftemporiki.gr

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/10/blog-post_944.html

Share.