Στη βόρειο Συρία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Θα δείξει…
Αλλά όλη αυτή η εξέλιξη οδηγεί με βεβαιότητα στην «έκλειψη της Ευρώπης». Και του ΝΑΤΟ!
Γίνονται πλέον irrelevant non-entities! Άνευ σημασίας, ανύπαρκτες «οντότητες».
«Σφραγίδες», χωρίς αντίκρισμα…

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/10/blog-post_839.html

Share.