Ένα “αλγοριθμικό” ρυθμιστικό πλαίσιο-εργαλείο που θα συνδέει την αποπληρωμή με τη δυνατότητα του οφειλέτη. Σε άμεση χρήση πλειστηριασμοί, πτωχεύσεις, εκκαθαρίσεις. Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρωμένο ξεκαθάρισμα της πραγματικής εικόνας των “κόκκινων” δανείων. Προς συγχώνευση όλα τα υφιστάμενα εργαλεία για τη ρύθμιση χρέους. Η συνολική αναμόρφωση του πλαισίου πτώχευσης ιδιωτών και επιχειρήσεων έρχεται ως απόρροια της πανευρωπαϊκής εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 1023/2019 περί αφερεγγυότητας και προληπτικής αναδιάρθρωσης χρεών.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/09/blog-post_254.html

Share.