“Οι άνθρωποι πολεμούν για κυριαρχία και την ανάγκη να ανήκουν κάπου. Το κάνουν αυτό, γιατί με βάση τους όρους εξέλιξης, αυτοί είναι οι ασφαλέστεροι τρόποι προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους.

Καταστάσεις οι οποίες υποδηλώνουν μια θέση στην ιεραρχία βοηθούν τους ανθρώπους να εξασφαλίσουν σεξουαλικό ταίρι υψηλότερης ποιότητας, καλύτερους οικονομικούς πόρους και έλεγχο των άλλων.

Για αυτά πολεμάμε. Οι άνθρωποι θέλουν να ανήκουν κάπου, προκειμένου να προστατευτούν από την βία των άλλων. Οι άνθρωποι χτίζουν μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες, γιατί αυτές είναι γενικά ασφαλέστερες και λιγότερο επιρρεπείς στην εσωτερική επιθετικότητα…”

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/09/blog-post_248.html

Share.