Βυθισμένη στη βαθιά και πολύπλευρη κρίση της τελευταίας δεκαετίας, η Ελλάδα ταλαντεύτηκε αρκετά στο θέμα των διεθνών συμμαχιών της. Υπό το βάρος του έντονου αισθήματος ανασφάλειας στον σύγχρονο κόσμο και των έκδηλων αντιευρωπαϊκών/αντιδυτικών διαθέσεων της ελληνικής κοινωνίας, δοκιμάστηκαν εμπράκτως οι παραδοσιακές σχέσεις της Αθήνας με δυτικούς εταίρους.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/08/blog-post_450.html

Share.