Για σχεδόν μια δεκαετία η Γερμανία ήταν αντιμέτωπη με εκκλήσεις από ολόκληρη την Ευρωζώνη να χαλαρώσει τη δημοσιονομική της λιτότητα. Τώρα που το Βερολίνο υπαινίσσεται τελικά ότι μπορεί να δαπανήσει περισσότερα για την καταπολέμηση του κινδύνου ύφεσης, η υπόλοιπη Ευρώπη έχει κάποιο λόγο να γιορτάζει. Αλλά ο οποιοσδήποτε ενθουσιασμός πρέπει να είναι συγκρατημένος.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/08/blog-post_441.html

Share.