Οι μανδαρίνοι που χειρίζονται τις πάμπολλες και πολυποίκιλες διαδικασίες των αιτήσεων, των φακέλων, των μελετών, των εγκρίσεων, των αδειοδοτήσεων και των ελέγχων, λειτουργούν μέσα σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον, που ουδεμία σχέση έχει με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων και των χρηματοδοτήσεων. Και φυσικά δεν μπορούν να γνωρίσουν την αξία του παράγοντα “χρόνου”, παρ’ όλο που από παιδιά μαθαίνουμε πως “ο χρόνος είναι χρήμα”, πως “ο χρόνος πίσω δεν γυρνά” και το αρχαίο απόφθεγμα του Θουκυδίδη “oι καιροί ου μενετοί”.

Πηγή http://politika-gr.blogspot.com/2019/08/blog-post_833.html

Share.